AVCILAR ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

Cumhuriyet Kadınları Derneği Fatih Şubemiz, 4. olağan genel kurulunu yapmak üzere aşağıdaki tarih ve gündemle, dernek binasında  toplanacaktır.

1.toplantı 18 Kasım 2019 Pazar günü saat: 13.00, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 
2. Toplantı 25 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00'de çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
Üyelere sosyal medya üzerinden ve cep mesajı ile toplantı duyurulacaktır.

Toplantı programı; 
1-Açılış
2-Saygı duruşu,İstiklâl Marşı 
3-Divan seçimi 
4-Başkanın konuşması 
5-Faaliyet Raporunun okunması 
6-Mali Raporun okunması 
7-Denetim kurulunun Raporunun okunması 
8-Raporlar üzerine görüşmeler
9-Faaliyet,Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası
10- Seçimler 
       a)Yönetim Kurulu 
           Asil ve yedek üye seçimi
       b)Denetim Kurulu 
           Asil ve yedek üye seçimi
       c)Genel Merkez Kurultayı
           Delege seçimi
11-Dilek ve temenniler
12-Kapanış.