BATI ASYA KADIN BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ

ckd, Batı asya
    AMERİKAN EMPERYALİZMİNE ve İSRAİL SİYONİZMİNE KARŞI BATI ASYA KADIN BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ   Amerikan  emperyalizmi ve İsrail Siyonizminin  tehditleri karşısında  bölgemizin güvenliğinin  sağlanması ve  Amerika- İsrail’in  emperyalist projelerinin engellenmesi için mutlaka bölgesel işbirliği yapılmalıdır. ABD ve İsrail dünyanın kalbi olan müşterek coğrafyamızda ikinci bir İsrail kurma peşindedir. Ülkelerimizin işbirliğini oluşturmak üzere biz Batı Asya kadınları Amerikan Emperyalizmi ve İsrail Siyonizmine karşı bir araya geldik. Büyük uygarlık birikimleri ile Türkiye, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Filistin ve Kıbrıs’ ın bulunduğu Batı Asya coğrafyası dünyanın en önemli merkezidir. Ülkelerimiz arasında iktisadi, kültürel her alanda ortak menfaatler bulunmaktadır. Tarımın, devletin, bilimin ve yazının ortaya çıktığı bu coğrafya kadim çağlardan beri dünyanın kalbidir.  Kültürü, medeniyeti üreten ve gelecek nesillere aktaran biz kadınlar,  tehditlere karşı ülkelerimizin bağımsızlığını dayanışma ile koruyacağız. Bölgemizde binlerce kadın emperyalizmin çizmesi altında ezildi. Taciz ve tecavüze uğradı. Çocukları ve eşleri öldü, yuvaları dağıldı. Buradan Amerika’ya, İsrail’e sesleniyoruz: İşgal zindanlarında esir olan kahraman Filistin halkının, kadın ve çocuklarının haklarını korumak için hep birlikte mücadele edeceğiz! Kudüs Filistin’in başkentidir! Kadınlar için vatan en temel ihtiyaçtır. Batı hayranlığından hızla sıyrılıp binlerce yıllık tarihi geçmişimizle birbirine benzeyen yanlarımızı besleyip geliştirmek zorundayız.  Ayrılıklarımızı değil benzerliklerimizi ön plana çıkaracağız. Kültürlerimiz o kadar iç içe geçmiş durumda ki; yemeklerimiz, kahvelerimiz, insani duygularımız, geleneksel yanlarımız birbiri ile ortak. Dillerimiz asırlar boyu birbirini besledi. İnanışlarımız, dinimiz ortak. Batı Asya kadınları olarak el ele tutuşarak emperyalizme geçit vermeyeceğiz. Bugün bir daha hiç bırakmamak üzere ellerimizi birbirimize kenetleyerek Batı Asya’da bu buluşmalarının tekrarını sağlayacağız.  Böylelikle ülkelerimize de öncülük edeceğiz.                 Atatürk Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da buluşan biz kadınlar; dünyanın en büyük teröristleri ABD ve İsrail’e karşı vatanları, bağımsızlıkları ve özgürlükleri için direnen bütün mazlum milletlerin kadınlarını en içten dayanışma duygularımızla selamlıyoruz.                 Zalimler kaybedecek!                 İnsanlık kazanacak!