CKD Aydın Şubeler toplantısı yapıldı

Aydın, CKD

Genel Başkan Yardımcımız Pınar Gül'ün katılımıyla CKD Aydın Şubeler Toplantısı yapıldı. 
Toplantıda önümüzdeki dönemin görevleri konuşuldu, çalışma planı çıkarıldı.

Haber Konumu: