CKD Aydın Şubeler toplantısı yapıldı

Aydın, CKD
Genel Başkan Yardımcımız Pınar Gül'ün katılımıyla CKD Aydın Şubeler Toplantısı yapıldı.  Toplantıda önümüzdeki dönemin görevleri konuşuldu, çalışma planı çıkarıldı.