CKD Seyhan Şubesi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

                  CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ SEYHAN ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2021 Cuma günü saat 13.00 da Çınarlı Mah. 61007 sokak Çınarlı işhanı Kat 3 No:406 Seyhan Adana adresinde yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 26 Mart 2021 Cuma günü saat 13.00 da aynı gündemle ve aynı adreste nisapsız olarak yapılacaktır. Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygıyla rica olunur. GÜNDEM 1 - Açılış ve saygı duruşu ve İstiklal marşı 2 - Divanı seçimi 3 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 4 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası 5 - Bilançonun müzakeresi 6 - Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin, delegasyon seçimi 7- Dilekler ve temenniler 8 - Kapanış Seyhan Şube Başkanı Av. Hatice Nesrin Kılıçay