KEPEZ ÖZGÜRLÜK ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

Cumhuriyet Kadınları Derneği Kepez Özgürlük şubemiz olağan genel kurulunu yapmak üzere aşağıdaki tarih ve gündemle, Balbey Mahallesi 410.Sokak No. 3/118 Tek Kapılı Han'daki dernek binasında toplanacaktır.

1.toplantı 30 Kasım 2019 Pazartesi  günü saat: 14.00, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 
2.Toplantı 8 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 14.00'de çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Toplantı programı:
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3-Açılış Konuşmaları
4-Genel Kurul Baskanlık Divanının oluşturulması
6-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
7-Yönetim Kurulu Mali Raporunun okunması 
8-Denetleme Kurulu Raporunun okunması
9-Seçimler : 
      a.Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üye seçimi 
      b.Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin seçimi
9-Dilek ve temenniler
10-Kapanış