MALTEPE ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

Cumhuriyet Kadınları Derneği Maltepe Şubemiz, 4. olağan genel kurulunu yapmak üzere aşağıdaki tarih ve gündemle, Bağdat cad.Nevzat Bey İş Merkezi, No: 368 Kat 1, D.72 adresindeki dernek binasında toplanacaktır.

1.toplantı 22 Kasım 2019 Cuma günü saat: 12.00, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 
2.Toplantı 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de İdealtepe mah. Mızrak sok. No:4 Maltepe/İstanbul adresindeki Maltepe Belediyesi Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
Üyelere sosyal medya üzerinden ve cep mesajı ile toplantı duyurulacaktır.

Toplantı programı; 
1-Açılış ve yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması
3-Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
4-Şube başkanının açılış konuşması
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, Gelir-gider tablosunun okunması ve görüşülmesi, Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi.
6-Şube Yönetim Kurulu'nun ve Denetleme Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası
7-Gelecek dönem tahmini bütçesinin görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması
8- Seçimler 
       a)Yönetim Kurulu 
           Asil ve yedek üye seçimi
       b)Denetim Kurulu 
           Asil ve yedek üye seçimi
       c)Genel Merkez Kurultayı
           Delege seçimi
9-Dilek ve temenniler
10-Kapanış.