MERSİN ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

Cumhuriyet Kadınları Derneği Mersin şubemiz olağan genel kurulunu yapmak üzere aşağıdaki tarih ve gündemle, dernek binasında  toplanacaktır.Tüm üyelerimiz davetlidir.
1.toplantı 25 Kasım 2019 Pazartesi  günü saat: 13.00, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 
2. Toplantı 2 Aralik 2019 Pazartesi günü saat 13.00'de çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Toplantı programı; 
1-Açılış
2-Saygı duruşu,İstiklâl Marşı 
3-Divan seçimi 
4-Başkanın konuşması 
5-Faaliyet Raporunun okunması 
6-Mali Raporun okunması 
7-Denetim kurulunun Raporunun okunması 
8-Raporlar üzerine görüşmeler
9-Faaliyet,Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası
10- Seçimler 
       a)Yönetim Kurulu 
           Asil ve yedek üye seçimi
       b)Denetim Kurulu 
           Asil ve yedek üye seçimi
       c)Genel Merkez Kurultayı
           Delege seçimi
11-Dilek ve temenniler
12-Kapanış.