19 Mayıs Devrim Ateşi

cumhuriyet kadinlari dernegi

Cumhuriyet Kadınları Derneği 19 Mayıs 2014 te TGB  ile ortak yaptığı Devrim Ateşi sönmeyecek adlı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasında Samsun’dan Ankara’ya yürüyen 1919 genci ellerinde karanfilleriyle karşılamışlardır. Ayrıca Soma’da şehit olan madencilerimiz de anılmıştır.

 “SAMSUN’DAN ANKARA’YA 1919 GENÇ EYLEMİ”                                                                                                                                                            19 MAYIS 2014

Bir daha Somalar olmasın!

Özelleştirmeye karşı Samsun’dan Ankara’ya yapılan uzun yürüyüşün kahramanları Hoşgeldiniz!

Hoşgeldiniz Mustafa Kemal’in Askerleri…

Yastayız canlar…

 Soma Maden Ocağında “özelleştirme katliamına” kurban verdiğimiz madencilerimizin acısı ile yüreğimiz kavruluyor.

Kan ağlıyor Anadolu, kan…

“Ateş düştüğü yeri yakar.” Başbakan’a göre ne var? Ona göre bu işin fıtratında ölüm…

Hatırlayalım;

Çalışma Bakanı, 17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak Karadon Maden Ocağı’nda meydana gelen  grizu patlamasında yitirdiğimiz maden işçilerimiz için “Güzel öldüler” demişti .

Akıl, bilim ve çağdaşlığın yerine çıkar ve rant koyanlar, liberal politikaların uygulayıcıları, yüzlerce vatan evlatlarımızın katilleridirler…

Kamu kurumlarımızı, maden işletmelerimizi haraç-mezat yandaşlarına ve efendilerine satan AKP iktidarından hesap soracağız.

Soma Maden Ocağında yaşananlar kader değildir. Özelleştirmenin, taşeronlaştırmanın acı sonudur.

İhmalin, tedbirsizliğin, denetimsizliğin, vurdumduymazlığın neden olduğu felaket, hayatları söndürmüştür.

İş kazaları önlenemez değildir. Demokrasinin kurumlarının işletildiği, kamulaştırmanın yapıldığı, iş güvenliğinin sağlandığı ve teknolojinin doğru kullanıldığında iş kazalarının önlenebilir olduğunu biliyoruz.

AKP iktidarı döneminde, giderek artan kadın cinayetleri, çocuk gelinler,  kadın emeğinin daha çok sömürüldüğü ve kadının daha fazla toplumsal alanın dışına itildiği bu düzende  acılarımızla baş başa bırakılıyoruz.

Biz; Cumhuriyet Kadınları, devrimci cumhuriyetle elde ettiğimiz haklarımızın bilincindeyiz. Bir adm dahi geriye gitmeyeceğiz.  19 Mayıs 1919’un ruhu ile yeniden diriliyoruz.

Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi; miting alanlarında mücadele eden, il il örgütlenerek “Müdafaa-i Vatan” cemiyetleri kuran, Mustafa Kemal’in kağnısını yolda bırakmayan, silah kuşanıp emperyalizme karşı  mücadele eden ninelerimizin torunları olarak, içinde bulunduğumuz bu duruma isyan ediyoruz.

İsyanımızı bütün Anadolu’ya yayacağımızı buradan , Türkiye’nin kalbi Ankara’dan ilan ediyoruz.

Taşeronlaşmaya karşı her alanda mücadele edeceğiz.

İŞÇİ – KADIN- GENÇLİK EL ELE BÜTÜN MİLLET BİRLİK OLUP AKP İKTİDARINI YIKACAĞIZ.

TAM BAĞIMSIZ, LAİK , DEMOKRATİK TÜRKİYE’Yİ İNŞAA EDECEĞİZ…

                                                                            ZÜLKÜFE GÜLTEKİN 

                                                                                     CUMHURİYET KADINLŞARI DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ