21 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim

cumhuriyet kadinlari dernegi

21 Kasım 2015 te Kadına Yönelik Şiddetle

Mücadele Günü kapsamında bir panel düzenlendik. 

 
Genel Başkanımız Dr. Sayın Canan Arıtman açış 

konuşmasında, bu konuda TBMM’de gerekli değişiklikler 

yapılıncaya kadar sürekli eylemlilik halinde olacağımızı

belirtti. Ayrıca “BEKÇİ DÜDÜKLERİ” eylemini önerdik!...

   Genel Başkanımız Dr. Sayın Canan Arıtman’ın, yönetici olarak katıldığı panele, H.Ü Sosyoloji Bl. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayın Aslıhan Öğün Boyacıoğlu, OTDÜ Sosyoloji Bl. Bşk. Prof. Dr. Sayın Sibel Kalaycıoğlu, CKD ve Çocuk İstismarı ve ihmalini Önleme Derneği Kurucu Başkanı Av. Sayın Türkay Asma, Ankara Barosu Gelincik Merkezinden Av. Sayın Jülide Soybaş konuşmacı olarak katılmışlardır.