3 Mart Devrim Yasaları basın Açıklamarı

Etkinlik Resim: 

3 Mart; Üç Devrim yasasının kabul edilişinin 93. Yıldönümü için CKD  ortak Basın Açıklaması:

“Türk Bayrağının yanına/yerine Hilafet bayrağı asılmasın diye HAYIR diyoruz”

Hava limanlarında göndere sözde kürdistan bayrağı çekilmesi kabul edilemez. 'Bu davranış; hiç ağzınızda eveleyip geveleyip durmayın resmen ve alenen sözde kürdistanı tanımaktır. Yaptıklarınız yapacaklarınızın göstergesidir. Yani ileride Suriye’deki 2. Israil Kürt devletine de razı olacağız demektir. Ve emperyalizmin hain bölme amaçlarına hizmet ederek Türkiye dede  bu yeni anayasa değişikliği ile  güneydoğuda önce özerk bölge sonra federasyon, sonrasında da bağımsız kürt devleti oluşumunu sağlayacağım demektir. İşte bu nedenlerle 16 Nisanda HAYIR diyeceğiz.

HAYIR-HAYIR-HAYIR

Türkiye Cumhuriyeti'nin Laik ilkelere dayalı temellerinin atıldığı tarih 3 Mart 1924'tür.Hilafetin, Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması ve Tevhidi Tedrisat yani eğitim birliği yasasının kabul edildiği gündür.

Bu devrimler cahil ve geri bırakılmış, Orta Çağ karanlığına gömülmüş bir toplumun çağdaşlaşma yürüyüşüne başlamasıdır.3 Mart Devrimleriyle; Padişahlıktan Cumhuriyete, şeriattan Laikliğe, gericilik ve tutuculuktan Devrimciliğe, Ümmetten Millete geçiş gerçekleşti. Akıl inançtan, bilim dinden bağımsızlaştı.

3 Mart gerçek bir devrim günüdür.

ATATÜRK DEVRIMCILERININ BAYRAM GÜNÜDÜR.

Türk kadıının 600 yıllık esaretten, kölelikten, hiçlikten kurtulduğu gündür.

Biz kadınlar her şeyimizi, insandan sayılmayı, kadının insan haklarını Cumhuriyetin Laik Hukuk Devrimlerine borçluyuz.

Bu bilinçle Atatürk'ümüzü bir kez daha sevgiyle saygıyla ve çok büyük bir minnetle anıyoruz.

Biliyoruz ki;

Laiklik olmadan Demokrasi olmaz,

Laiklik olmadan Hukuk Devleti olmaz,

Laiklik olmadan İnsan Hakları olmaz,

Kadının İnsan hakları ise hiç olmaz!..

 

İste tam da bu gerekçelerle biz Cumhuriyet Kadınları olarak Laik Demokratik Cumhuriyetimizi yok edecek Anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz.

..

Cumhuriyeti, Demokrasiyi Çağdaş laik hukuk Devletini ve Egemenlik hakkımızı korumak için,

 

İnsan hakları için,

Kadının insan hakları için,

Yurtta barış, dünyada barış için,

Çocuklarımızın geleceği için,

Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik için

Atatürk'e minnet borcumuzu ödemek için,

Kula kulluk etmemek için

16 Nisan Halk oylamasında HAYIR diyeceğiz!

Türk kadının gücünü göstererek Milletimizi ve Vatanimizi bir kez daha kurtuluşa götüreceğiz...

 

Dr. Canan Arıtman

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı