AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)

 

AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)

 

               Amasya Genelgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, Kurtuluş Savasımızın gerekçesinin belirtildiği önemli bir bildiridir. Samsun ve Havza’dan sonra Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet bele tarafından hazırlanmıştır. (22 Haziran 1919) Mustafa Kemal Paşa Tarafından Cevat Abbas Bey’e yazdırılmıştır, Kazım Karabekir ve Cemal Paşa’nın da onayıyla yayınlanmış, tüm sivil ve askeri kurumlara dağıtılmıştır.

 

               Gerekçesi;

 • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 • İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.

 

               Amaç;

 • Milletimizin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 • Milletin kaderini yine milletin iradesi belirleyecektir.

 

               “Türk tarihinde ilk kez millet iradesinden söz edilmektedir. Ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın ilk adımıdır.”

 

 •  
 • Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür bir sesle dünyaya duyurmak için, her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.
 • Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta hemen milli bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır.
 • Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkmaları gerekmektedir.
 • Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.
 • Doğu İlleri adına 10 Temmuz ‘da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket ederler.

 

Amasya Genelgesi, Türk Tarihi’nin dönüm noktalarından birisidir. Önemli sonuçlara neden olmuştur.

 

 

 • Türk devriminin ihtilal aşaması başlamıştır.
 • Kurtuluş Savaşı için gerekçe, amaç ve yöntem ortaya koyulmuştur.
 • Kurtuluş Savası resmen ilan edilmiştir.
 • Ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın gerçekleşmesi için atılan en önemli adımlardan biridir.