Atatürk devrimcilerinin bayram günü:3 Mart 1924

Atatürk devrimcilerinin bayram günü: 3 Mart 1924

3.3.2017 10:00

  Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı Canan Arıtman, üç devrim yasasının kabul edilişinin 93. yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ilkelere dayalı temellerinin atıldığı tarih 3 Mart 1924’tür. Hilafetin, Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması ile Tevhidi Tedrisat yani eğitim birliği yasasının kabul edildiği gündür. Bu devrimler cahil ve geri bırakılmış, Ortaçağ karanlığına gömülmüş bir toplumun çağdaşlaşma yürüyüşünün başlamasıdır” ifadelerini kullandı. 3 Mart devrimleriyle; padişahlıktan Cumhuriyete, şeriattan laikliğe, gericilik ve tutuculuktan devrimciliğe, ümmetten millete geçişin gerçekleştiğini ve aklın inançtan, bilimin dinden bağımsızlaştığını belirten Arıtman, şunları kaydetti:

CUMHURİYETİMZİ YOK EDECEK SİSTEME HAYIR’

“3 Mart gerçek bir devrim günüdür. Türk kadınının 600 yıllık esaretten, kölelikten, hiçlikten kurtulduğu gündür. Biz kadınlar her şeyimizi, insandan sayılmayı, kadının insan haklarını Cumhuriyetin laik hukuk devrimlerine borçluyuz. Bu bilinçle Atatürkümüzü bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve çok büyük bir minnetle anıyoruz.

Biliyoruz ki; laiklik olmadan demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve kadının insan hakları olmaz. İşte tam da bu gerekçelerle biz Cumhuriyet kadınları olarak laik demokratik Cumhuriyetimizi yok edecek Anayasa değişikliğine ‘hayır’ diyoruz. Türk kadının gücünü göstererek milletimizi ve vatanımızı bir kez daha kurtuluşa götüreceğiz.