Bahriye Üçok Anıldı

cumhuriyet kadinlari dernegi

Bahriye Üçok’un anısı, Ortaçağ karanlığına ve yobazlığa karşı mücadele çağrısıdır

       

                       

            Prof. Dr. Bahriye Üçok 24 yıl önce Cumhuriyetin ve Bilimin aydınlığından korkanlar tarafından katledildi. Ölümünden sonra geçen çeyrek yüzyıl içinde Bölgemizde ve ülkemizde yaşananlar, onun bütün yaşamı boyunca verdiği mücadelenin Türkiye için ne kadar hayati olduğunu bütün yakıcılığıyla göstermiştir.

            Bahriye Üçok, Cumhuriyetin; kafes arkasından ve ikinci sınıf insan olmaktan kurtararak İlahiyat Fakültesinde ders veren bir bilim kadını yaptığı kişiydi. Bugün ilköğretim yaşındaki çocuklarımızı bile bir cinsel obje olarak görüp çuvala sokmaya çalışan zihniyetin, bu örneğe tahammül etmesi mümkün değildi. Nitekim yıllar süren ölüm tehditleri ile yetinmediler ve onu katlettiler.

            Ama gerçek, öldürmelerle ortadan kaldırılmaz. Bahriye Üçok örneği, kadını insan yerine koymayan Ortaçağ karanlığını parçalayan bir ışık olarak her geçen gün, daha fazla parlayarak orta yerde duruyor.

                 Değerli arkadaşlar,

            Emperyalizmin kullandığı dinci fanatizm, bugün bölgemizi kan gölüne çevirmiştir. Suriye ve Irak’ı saran vahşetin Türkiye’ye de sıçraması da yakın bir tehlike olarak kapımızda durmaktadır. Bütün bu gelişmeler Laik Demokratik Cumhuriyetin;  en temel hak olan yaşam hakkı için, düşünce ve dini kanaat özgürlüğü için, toplumsal barış için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir.

            Cumhuriyetin yetiştirdiği kuşaklar bu gerçeği bizzat yaşayarak ya da anne ve babalarından birinci elden dinleyerek öğrenmişlerdi. Onun için Bahriye Üçokların kuşağının en hassas oldukları konu, Laik Demokratik Cumhuriyetin her türlü saldırıya karşı kararlılıkla korunmasıydı. Bahriye Üçok hocamız bütün hayatı boyunca bu kararlılığı gösterdi.

 

            Değerli arkadaşlar,

            Bazı insanlar, ölümlerinden sonra da yaşamaya ve mücadele etmeye devam ederler. Onların anısı bir mücadele çağrısıdır. Onların uğruna hayatlarını adadıkları dava uğruna canlarını vermeleri, sonraki kuşaklar için başlı başına bir eğitimdir.

            Bizler Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak Bahriye Üçok öğretmenimizin öğrencileriyiz. Ve onun uğruna hayatını verdiği Tam Bağımsız Türkiye’nin, Laik Demokratik Cumhuriyet davasının sahipleriyiz. Biliyoruz ki yarım kalan Cumhuriyet Devrimini tamamladığımız, bilimin biricik rehber olduğu aydınlık Türkiye’yi yarattığımız zaman hedefimize ulaşacağız ve ancak o zaman Bahriye Üçok öğretmenimize layık öğrenciler olacağız.

            Ölümünün 24. Yılında Bahriye Üçok öğretmenimize söz veriyoruz. Uğruna mücadele ettiğin davanın bayrağı yere düşmeyecektir.

                                                         Zülküfe Gültekin

                                             Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri