Başörtüsü Özgürlük Değildir, Sırada Karma Eğitime Son Verilmesi Vardır

cumhuriyet kadinlari dernegi

Okullarda türbanın serbest bırakılmasından sonra ilkokullara kadar inen türbanı Sakarya’da basın açıklaması ile protesto ettik.

       

            BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜK DEĞİLDİR, SIRADA KARMA EĞİTİME SON VERİLMESİ VARDIR…

            Laik ve bilimsel eğitime savaş açan AKP, liselerde mescidi zorunlu hale getirdikten sonra, şimdi de türbanı ilkokula kadar indirdi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların kılık kıyafetini düzenleyen yönetmelikteki “baş açık” ibaresi kaldırıldı. Hükümet sözcüsü Bülent ARINÇ, değişikliğin ortaöğretimde olduğunu söylese de, söz konusu yönetmelik anaokulundan liseye kadar tüm okulları kapsamaktadır.

         Çocuklar, kendi gelişimlerini tamamlamadan yetişkin rolü oynamaya zorlanmaktadır. Gerici AKP zihniyeti, bu uygulama ile daha ilkokul sıralarından itibaren (BİZ) ve (ONLAR) karşıtlığını çocuk zihinlere yerleştirmekte, toplumu ayrıştırmaktadır.

Atatürkçülük Türk tarihinin derinliklerinden gelen, Türk Milletinin ihtiyaçlarından doğan bir sistemdir. Akılcılık ve bilimsel temele dayanan Atatürkçülük müspet bilim yolunu göstermiştir. Cumhuriyetin getirdiği kültür, kadın erkek insan olma kültürüdür. Bilimsel eğitimden geçen her kadın ülkesini de dünyayı da ileriye taşır.

         Türkiye’yi Ortaçağ karanlığına mahkûm etmek isteyen Amerikancı iktidar, kadınları eğitimsiz-çaresiz bırakarak, kadını çuvala sokarak amacına ulaşmaya çalışıyor. Türban haçlı gericiliğin bayrağıdır.

Meclisteki muhalefet partileri, Laik Demokratik Cumhuriyeti temelden dinamitlemek anlamına gelen bu girişime karşı gereken tepkiyi gösterememişler, ne yazık ki her zamanki gibi sessiz kalmışlardır.

         Ama biz susmayacağız. Kadını ikinci sınıf insan yapan bu girişime karşı, Cumhuriyet Devrimlerini savunmaya ve mücadeleye devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızı, tüm halkımızı mücadeleye davet ediyoruz.

 Zülküfe Gültekin

 Cumhuriyet Kadınları Derneği

 Genel Sekreteri