Cumhurbaşkanı Seçiminde Ortak Basın Açıklaması

cumhuriyet kadinlari dernegi

Genel Merkez ve Şubelerinin Ortak Basın Açıklaması;

            Değerli Basın mensupları,

 

            Dernek olarak Mayıs ayının ilk günlerinde Cumhurbaşkanlığı Köşkü protokol kapısı önünde yaptığımız basın açıklamasında "Nasıl bir Cumhurbaşkanı istiyoruz" diyerek biz Cumhuriyet Kadınları'nın beklentileri doğrultusunda bir aday profili çizmiş ve bunu kamuoyuna açıklamıştık. Ayrıca CHP ve MHP'ye çağrıda bulunarak, bu özellikleri taşıyan ortak bir aday göstermelerini istemiştik. Bir yandan da meclis dışı siyasi partilere ve tüm demokratik kitle örgütlerine de çağrıda bulunmuş ve bu adayı hep birlikte desteklemek üzere bir platformda buluşmaya davet etmiştik. Bilahare, CHP ve MHP'nin ortak aday gösterebileceklerini beyan etmeleri bizleri umutlandırdı. Ülkemizin içinde bulunduğu süreç ve şartlarda büyük bir toplumsal mutabakatla güçlü bir adayın AKP'nin, Tayyip Erdoğan'ın karşısına alternatif olarak sunulmasını yaşamsal önemi olan bir görev olarak görüyoruz. Ancak CHP ve MHP'nin açıkladığı çatı aday ismi ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Anlaşılan CHP ve MHP milletin kendilerine verdiği bu görevi ve halkın taleplerini, beklentilerini yine anlayamamışlardır.

            Beklentimiz Laik, Demoktarik  Cumhuriyetimizi koruyup kollayarak ileriye taşıyacak, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş ve yaşam biçimi olarak benimsemiş, hukukun üstünlüğü, demokrasi, eşitlik, özgürlük, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü ve bağımsızlığını "Benim karakterimdir" diyecek ölçüde ülküleştiren, herkesin benim Cumhurbaşkanım diyebileceği vatansever bir Cumhurbaşkanı adayı idi. CHP ve MHP tarafından ismi deklere edilen çatı adayı; -ki ismini bile söylemekte zorlanıyoruz- Cumhuriyet Kadınları'nın çizdiği aday profiline hiç uymamaktadır. Bu nedenle Sayın İhsanoğlu'nun adaylığını desteklemeyeceğimizi, oy vermeyeceğimizi açıkça deklere ediyoruz.

            Yaşamı boyunca Sünni Siyasal İslam'ı bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, herşeyin önüne koymuş olan bir din adamının Laik Demokratik Cumhuriyet'e Cumhurbaşkanı olması kabul edilemez bir durumdur.

            Türkiye Cumhuriyeti bir din devleti değildir. Eğer laik sistemden uzaklaşılırsa bugün birbirini boğazlayan Ortadoğu ülkelerinden biri oluruz. Türkiye çağdaş dünyaya bir Ortadoğu, bir Arap ülkesi görüntüsü, imajı bile vermemelidir. Emperyal güçlerin bu projesi bizi Otadoğu bataklığına ve ortaçağ karanlığına götürür. Buna millet olarak izin vermeyeceğiz.

            Sayın E. İhsanoğlu'nun değil Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi, Diyanet İşleri Başkanı adayı olarak bile gösterilmesi sakıncalıdır. Diyanet İşleri Başkanının bile İslamın bir mezhebi ile kişiliği, eğitimi, çalışması özdeşleşmiş olamaması gerekir. Sayın İhsanoğlu'nun saygın kişiliğine söyleyecek bir sözümüz yoktur. Ancak, eğitimi, çalışma alanları, bugüne değin yaptığı işler ve formasyonu göz önüne alındığında laik kesimden, kadınlardan, alevi yurttaşlarımızdan, Laik Cumhuriyet'ten yana olanlardan oy alamaz. İslam ordusu kurmaktan bahseden, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığıyla dini özellikleri ön plana çıkan, mevcut ilişkileri, destekleri ve bağlantıları ile bağımsız olamayacağını, bağımsızlığımızı koruyamayacağını ön gördüğümüz bu aday milletin beklentisini karşılamamaktadır.

            Ayrıca CHP ve MHP bu adayı hiçte demokratik olmayan yöntemlerle belirlemiştir. Partilerinin, yetkili kurumlarının bilgisi ve onayı yoktur. CHP ve MHP genel başkanları tarihi bir hata işlemişlerdir ve bu hatadan dönmezler ise millet ve tarih onları affetmeyecektir.

            Biz Cumhuriyet Kadınları olarak CHP ve MHP'nin bu adayı derhal geri çekmesini ve Cumhuriyet değerleri ile, Atatürk ilkelerine yürekten bağlı bir vatanseveri aday göstermelerini bekliyoruz. Bu arada, ülkedeki tüm demokratik kitle örgütlerini, milletin Cumhurbaşkanı adayını demokratik yöntemlerle belirleyerek milletin meclisine, vekillerine götürmek üzere acilen bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Cumhuriyet Kadınları Derneği adına

Dr. Canan ARITMAN