Cumhuriyet Kadınları bu davanın peşini bırakmayacak

Değerli Cumhuriyet Kadınları;
Orta Öğretimde zorunlu mescit uygulamasının iptali için MEB' e açtığımız davada Danıştay 8. Daire Başkanlığından ara karar çıktı.Davalı MEB' den savunma alınmasından sonra incelenmesine karar verilmiş. Cumhuriyet Kadınları bu davanın peşini bırakmayacak .Bilgilerinize sunarım