Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak uyarıyoruz!

Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka ile başlayan kriz Avrupa'yla ilişkilerimizi tamamen kopma noktasına getirmiştir. Hatta tüm komşularımızla sorunlu bir politika yürüten hükümet Türkiye’yi yönetemez duruma gelmiştir.

Öncelikle hiçbir şekilde ülkeyi temsil edecek yeterliliğe sahip olmayan atanmışlardan seçilen temsilciler uluslararası diplomasi kurallarını tanımadan eylemler yapıp "Nazi benzetmesi "söylemleriyle durumu yatıştırmak yerine durumu içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır...

Bu durum Avrupa'da yaşayan Türklerin de durumunu zorlaştırmak da aldıkları uluslararası kararlarla Türklerin seyahat etme özgürlüklerine de çeşitli kısıtlamalar ve tedbirler getirmektedirler. Uçaklarda kabine alınmayacak elektronik cihazlar sadece başlangıçtır. Bunlar aktarmalı uçuşlarda havaalanlarında vize gerekliliğinden tutun da her türlü aşağılama ve insan haklarına aykırı muamelelere zemin hazırlamaktadır...

Avrupa'da yaşayan Türklerin hak ettikleri kazanımların kaybedilmesinden onların ırkçı saldırıların hedefi olması da kaçınılmaz bir hal almaktadır. Büyükelçiliğimize asılan bir pankartta yazılan "Türklerini de al git" uyarısı daha sonra yaşanacak olayların sinyalini vermektedir...

Bu durum "Türk düşmanlığı" yapmak için bir hareket bekleyen ırkçı saldırılara fırsat yaratmıştır... AKP hükümeti Avrupa'da konuşturulmayan bir mağdur yaratırken "EVET" kampanyasına destek reklamı yaratmış,  Avrupa'da Türkiye’nin her şekilde demokratik ve yasal olarak tanınan bir devlet statüsünden çıkartılıp "PERSONA NON GRATA" yani "ISTENMEYEN HASTA ADAM" statüsüne indirgemek için düğmeye basmıştır...

Referandum bu anlamda da Türkiye 'ye son noktayı koymak için bir fırsattır... Türkiye bu referandumla parçalanma ve bölünme sürecine girip devlet statüsünden çıkarılacak her türlü uluslararası siyasi, ticari, hukuki ve diplomatik haklarını kaybedecektir.

Arkasında ABD emperyalizmi talimatıyla yaratılan Avrupa krizi "Tek adamlı meclisiz bir Erdoğan beyliği" yaratılarak bütün uluslararası hukuki ve siyasi haklarından arındırılmış sınırları daraltılmış küçük bir ortaçağ derebeyliğine dönüştürülecek bir Türkiye Cumhuriyetinin sürecini başlatan bir senaryodur...

Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak uyarıyoruz!

Bir taşla iki kuş vurulmaktadır... Bu iş danışıklı dövüştür...

Hem laik Türkiye Cumhuriyetinin sonunu getirecek bu tuzak referanduma destek hem de Türk düşmanlığı oluşturarak Türkiye’nin diplomatik tüm ilişkilerini sonlandırıp Türkleri de Avrupa'dan koparmak için bir sebeptir bulacaktır...

Daha önce Saddam örneği de unutulmamalıdır...

 

 

 

 

                                                                                                          Evren MUMCU 

                                                                                                             Cumhuriyet Kadınları Derneği 

            Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı