Gerici Anayasaya Hayır

cumhuriyet kadinlari dernegi

Gerici, bölücü Anayasayı Yaptırmayacağımızı ilan ettik.

          Değerli Basın Mensupları

          İktidar bugün sözde bir  "Sivil" Anayasa dayatmaktadır. Bugün tam da şu anda, Başbakan ve muhalefet partileri görüşme masasına oturmak üzereler. Cumhuriyet Kadınları olarak bu müzakereler öncesi,  uyarı görevimizi yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz​.

          1982  Anayasasının  zaten 113 maddesi yani neredeyse yarısı  değişikliğe uğratılmış ve darbe ile alakası kalmamıştır. Sempati uyandıran "Sivil “lafı aldatmacadır.

Ana muhalefet başkanı, ilk 3 maddeye dokundurtmam diyor. Peki, 6. ve 66. maddeler ne olacak?

           "Türklük " kavramının," Türk Milleti Egemenliğinin" Anayasa'dan çıkarılmasını, içinin boşaltılmasını ASLA kabul etmeyeceğiz.

         Peki,123. ve 127. maddeler ne olacak? Ulus Devletin, Üniter Devletin sonunu getirecek maddeler tartışmaya açık mıdır? Üniter Devlet yerine eyaletleşme esasına dayalı Federatif Devlet düzenlemelerini de ASLA  kabul etmeyeceğiz.

         "Sivil toplum" "çok renklilik” “çok seslilik" aldatmacası ile Tekke ve Zaviyelerin açılmasını sağlayarak Laik Devletin sonunu getirecek olan İhvan Anayasasını  ASLA kabul etmeyeceğiz.

        Türkiye'yi önce federatif yapıya, sonra da süratle bölünmeye götürecek olan, Avrupa özerklik şartındaki çekincelerin kaldırılmasını ve Başkanlık Sistemine geçilmesini de ASLA kabul etmeyeceğiz. 

       Cumhurbaşkanı, Başkanlık Sisteminin milletin acil ve şiddetli isteği olduğunu beyan etmektedir. Parlamenter Demokrasi yerine ne olduğu belli olmayan bir “Başkanlık Sistemi” dayatılmaktadır.  Cumhurun böyle bir derdi böyle bir isteği yoktur. Bu konuda yapılan kamuoyu araştırmalarının da gösterdiği gibi halkın çoğunluğu başkanlık sistemini istememektedir. Cumhurbaşkanının bilgisine sunarız ki, cumhurun derdi, isteği, terör belasından kurtulmak, evlat acısı yaşamamak aş ve iş bulmaktır. Yani koyun can derdinde kasap et derdinde. Halkından bu kadar kopuk bir Cumhurbaşkanının varlığı içimizi acıtıyor. Başkanlık sistemini  kabul etmiyoruz..

Millet can güvenliği, asayiş, iş, aş derdindeyken iktidar partisinin girişimlerini de, muhalefet partilerinin görüşme masasına oturmalarını da ŞİDDETLE KINIYORUZ.  Samimiyetinize hiç güvenmiyoruz. YAZIKLAR OLSUN DİYORUZ: