İmza Masaları Açtık

cumhuriyet kadinlari dernegi

    Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak AYM'nin aldığı "Resmi nikah olmaksızın dini nikah yapılmasını suç olmaktan çıkartan düzenlenmesini"protesto ederek imza masaları açtık ve AİHM müracaat ettik.                               

                

                     Değerli Katılımcılar;

              Cumhuriyet Kadınları Derneği olarakAYM'nin aldığı "Resmi nikah olmaksızın dini nikah yapılmasını suç olmaktan çıkartan düzenlenmesini" şiddetle kınıyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz. Bu çok vahim bir karar olmuştur. Bu karar, ülke şartları, bu ülkenin kadınlarının yaşadıkları ve yaşayacakları acıları, hak ihlallerini gözönünde tutmadan alınmış ideolojik  bir karardır. 21. yüzyılın Türkiye'sinde nüfusun yarısını yok farz eden, haklarını gasp eden, bu denli eşitlik ilkesine aykırı bir düzenleme aslında vahim ötesidir. İdeolojiktir. Şerri düzen özlemidir. Yürüklülükteki Anayasaya aykırıdır. Laiklik ilkesine aykırıdır. Eşitlik ilkesine aykırıdır. Yürürlülükteki Medeni Kanun hükümlerine aykırıdır. Kadının İnsan Haklarına aykırıdır. Çocuk haklarına aykırıdır.

    Cumhuriyet Rejimi düşmanlığı, kadın düşmanlığı ve Suudileşme özlemi içeren bu düzenleme ile ülkemizde kadın ve çocuklar başta miras, velayet, nafaka, tazminat konularında olmak üzere ağır insan hakkı ihlallerine ve ağır mağduriyetlere uğrayacaklardır.

 Eşitsizlik ve cinsiyet ayrımcılığı büsbütün artacaktır.

Çocuk gelinler artacaktır.

Çok eşliliğe neden olacaktır.

Türk aile yapısını bozacaktır.

Kadınları köleleştirecektir.

 Biz CKD olarak bunlara izin vermeyeceğiz.

   Geçtiğimiz günlerde AYM önünde bir basın açıklamasıyla birlikte kınama eylemi yaparak mahkeme kapısına bir siyah çelenk bıraktık ve bu vahim kararın altında imzası olan üyeleri de istifaya davet ettik.

                AİHM'ne müracaat ettik. Düzenlenmenin iptali ve yeniden görüşülmesini talep eden dilekçemiz dün itibaryla AİHM'ne ulaşmıştır.

                Ayrıca  bugün itibarıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 86 CKD şubesi bir imza kampanyası başlatıyoruz. Yeni oluşan Parlamentoya gönderilecek olan bu imzaların talebi TCK'nın AYM tarafından iptal edilen 230. maddesinin ceza alt sınırının 2 yıldan az olmamak üzere yeniden düzenlenmesi ve Medeni Kanundaki evlilik yaşının da 18 yaşa çıkartılmasıdır.

 

      AYM'nin yaptığı düzenlemeye hem hukuki, hem de siyasi platformda tüm demokratik haklarımızı kullanarak karşı çıkacağız.

   Bu mücadeleye insan haklarına duyarlı tüm çağdaş erkekleri, başta hukukçularımız, barolarımız olmak üzere tüm Demokratik Kitle Örgütlerini de davet ediyoruz.

Teşekkür ederiz.

Şimdi ilk destek imzalarını da değerli basın mensuplarımızdan rica ediyoruz.

            Dr. Canan Arıtman

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı