Laiklik ilkesi Cumhuriyet Devrimlerinin temel taşıdır

   Bugün; Demokrasinin, çağdaşlığın, İnsan Haklarının ve özelliklede Kadının İnsan haklarının yegâne güvencesi olan Laiklik İlkesinin ilk adımının atıldığı günün 89.yıldönümüdür.

1924 Anayasasında yapılan değişiklik ile 'Devletin Dini İslam’dır' kuralı Anayasadan çıkartılarak Türkiye Cumhuriyeti laik devlet olmaya başlamıştır.

Laiklik ilkesi Cumhuriyet Devrimlerinin temel taşıdır. Bizzat Atatürk'ün deyişiyle  laiklik tüm reformların temelidir.

Laiklik ilkesi kadını dinsel nitelikli, erkek egemen ve feodal yapının tüm kötülük ve engellemelerinden kurtararak kadın-erkek eşitliğinin temelini oluşturmuştur. Bu nedenlerle de Karşı Devrimciler, gericiler daha ilk günden itibaren Cumhuriyet Devriminin çökertilmesi için devrimlerin temel taşı olan laikliği ortadan kaldırmaya çalıştılar. Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğuna  Yüksek Mahkemece de hükmedilmiş ve cezai yaptırıma uğramış bir parti bugün yine bir Anayasa değişikliği ile Cumhuriyetin tüm kazanımlarından vazgeçmemizi istiyor. Biz kadınlar buna rıza göstermeyeceğiz.

1924 Anayasasının 3. Maddesi 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız Milletindir' diyerek milleti egemenliğin sahibi yapmıştı. Ayrıca yargıydı bağımsız kılmıştı. Şimdi hepsine veda etmemizi istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.

Demokratik haklarımızı kullanarak Cumhuriyetimize, Devrimlere, Egemenliğimize ve Laik Devlete sahip çıkacağız.

Türk Milleti diyemeyenleri, millet, millet diyerek isimsiz  bırakanları, Türkü silmek isteyenleri kınıyoruz. T.C. Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan 80 milyon Türk Milletidir. Bizler Türk Milletinin anaları olarak Türk Milleti diyemeyenlere bu sözü belleteceğiz.

Ayrıca yine Türk Milletinin Anaları olarak 'Yurtta sulh Cihanda sulh' istiyoruz. Atatürk'ün dediği gibi Nefsi Müdafaa olmadıkça Savaş Cinayettir. Kimse savaş çığırtkanlığı yapmasın. Ve bunun içinde Tek Adama tek başına savaş açabilme yetkisi vermeyeceğiz.

Buradan değerli basınımız aracılığıyla tüm kadınlarımıza sesleniyoruz:

16 Nisan'da sandığa gidin, ne oy verirseniz verin ama mutlaka Oy Verin!..

Yanınızda çocuklarınızı, eşinizi dostunuzu, hısım akrabayıda götürmeyi ihmal etmeyin.

Sandığa gidip oy kullanarak çocuklarınızın geleceğini, Cumhuriyetimizi, Vatanımızı koruyun.

Önümüzdeki Pazar günü Hayırlı bir iş yapın...

 Canan Arıtman

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı