TÜRKİYE LAİKTİR, LAİK KALACAKTIR!

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

           CKD olarak 25 Temmuz’da iktidar partisi tarafından TBMM’ye sunulan ve müftülüklere nikah kıyma yetkisi veren “NÜFÜS HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TASARISI”’nın derhal geri çekilmesini talep ediyor ve bu tasarıyı kabul edilemez buluyoruz. Tasarı, yürürlükteki Medeni Kanunu’na ve Anayasamız’a aykırıdır. Laik cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya yönelik planlı girişimlerden biridir. Tasarı gerekçesi olarak ileri sürülen gerekçelere amiyane tabirle “kargalar bile güler”. Medeni Kanun ile belediyelere verilen resmi nikah kıyma hizmetinde bugüne değin hiçbir yetersizlik söz konusu olmamıştır. Ülkemizde resmi nikahtan sonra isteyen herkes inancına göre dini nikah da yapabilmektedir. Bu şartlarda tasarının haklı hiçbir gerekçesi yoktur. Gizli amacın Cumhuriyet rejimini yıkmak olduğu açıkça görülmektedir. CKD olarak buna izin vermeyeceğiz.  Atatürk’ün kurduğu ve hepimizin yaşatmakla yükümlü olduğumu laik cumhuriyet rejiminin yıkılmasına, kadına yönelik ayrımcılığa, kadın ve çocuk hakları ihlaline mer’i yasalarımız ve Anayasamız’ın yok sayılmasına seyirci kalmayacağımızı, tüm yasal ve demokratik direnme haklarımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz.  Laik cumhuriyetten, kadın ve çocuk haklarından yana olan tüm vatandaşlarımızı da birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

 

TÜRKİYE LAİKTİR, LAİK KALACAKTIR!

 

Dr. Canan Arıtman

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı