İncirlik Üssü Neden Kapatılmalıdır

Etkinlik Resim: 

    ABD ÜSLERİ VE İNCİRLİK

TARİHÇE:

Müttefikler, Türkiye’yi 2. Dünya Harbi’ne girmeye zorladılar. İnönü direndi. Uzun pazarlıklar sonunda “üs” verilmesi kararlaştırıldı. 1943’te İncirlik’te “haberleşme istasyonu” tesis edildi.

Montrö Antlaşmasını beğenmeyen ve Boğazlar üzerinden baskıda bulunan SSCB 1949’da Atom bombasına sahip olunca Türkiye NATO’ya giriş ve ABD yardımı talebinde bulundu.

1951’de İncirlik’te orta ve ağır bombardıman uçaklarının acil inişlerine uygun tesis yapımına başlandı. 1954’te açıldı.

İlk kez 1955’te meteoroloji balonları için kullanıldı.

Savaş uçakları ilk olarak 1958’de Lübnan’a yardım için kullandı.

1960’da,İncirlik’ten kalkan ABD U-2 Casus Uçağı’nıRusya düşürdü.Kruşçev’in  tehditleri üzerine ABD U-2’ler geri çekti.

ABD 1962’de Türkiye’ye nükleer balıklı Jüpiter füzelerini yerleştirdi.

1961’de Küba Krizi patladı. ABD, SSCB’nin Küba’ya nükleer füze yerleştirdiği ve gemilerle malzeme taşınmaya devam ettiğini tespit etti.

Küba’yı ablukaya alma, vurma ve işgalle tehdit edince SSCB de Türkiye’yi vurma ve işgal tehdidinde bulundu.

Nükleer savaşın eşiğine gelinmişken iki taraf da füzeleri çekme kararı aldı.

ABD 1969’da hidrojen bombasına sahip oldu. Türkiye’ye de yerleştirmek için Ortak Savunma ve İşbirliği Antlaşması (OSİA) imzalandı.

Türkiye’de 4 üs verildi.Bombaların kullanıcısı Türk F-104 uçaklarının envanterden çıkması ve yeni nesil uçaklara (F-16) sertifika alınmadığından bombalar İncirlik’e nakledildi.

İncirlik’e ilaveten; elektronik dinleme, radar, haberleşme amaçlı olmak üzere 30 kadar üs tesis edilmiştir. Gelişen teknoloji ve harcamaların azaltılması düşüncesi ile 1980’lerden itibaren sürekli azaltılmış, 1990 başlarında İncirlik dışındaki üsler kapatılmıştır.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD’nin ambargo koyması üzerine Ecevit Hükümeti OSİA’yı iptal etmiş ve İncirlik’i kapatmıştır.

1978’de ambargo kaldırılınca 1980’de ABD ile SEİA (Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması) imzalanmıştır.

Antlaşmanın 5 yıllık periyotlarda yenilenme kaydı vardır.

 

STATÜ

incirlik, BM kararları ve NATO Antlaşması çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ve ikili antlaşmalara göre kullanılır.

Yani, NATO amaçları dışında başka ülkelere tehdit ve saldırı için kullanılamaz.

“Kullanıma tahsisli Türk üssü” olarak tanımlanmıştır.

Pratikteki anlamı ise;

ABD TSK’nın modernizasyonuna yardım edecek, bunun için askeri (FMS) ve ticari krediler verecek,Türkiye de buna karşılık ABD’ye üs ve tesislerini kullandıracaktır.

ABD ve Türkiye’nin onayı olmadan diğer NATO ülkeleri üsten yararlanamaz.

Bu çerçevede 1. Körfez Harbinde yoğun olarak kullanılmıştır.

Irak’ın işgali sırasında ise 1Mart tezkeresini geçmemesi nedeniyle muharip unsurlar kullanamamış, Bakanlar Kurulu’nun meclisten gizli kararı ile lojistik amaçlı kullanılmıştır. Ayrıca;

Afganistan ve Pakistan harekatlarında,

1979’da İran’dan, 2006’da Lübnan’dan ABD’lilerin tahliyesinde,

Son olarak da IŞİD’e karşı mücadelede Koalisyon tarafından kullanılmıştır.

İNCİRLİK OLMAZSA ABD ZORLANIR MI?

ABD, Irak ve Suriye’de yeni üsler tesis etmiş, PYD’ye silah sevkini buralardan yapar hale gelmiştir.

İncirlik “olmazsa olmaz” durum ortadan kalkmıştır ancak; altyapı, güvenlik, ulaşım, lojistik, liman kolaylıkları gibi gerekçelerle ABD’nin kolay vazgeçmek istemeyeceği bir üstür.

DİYARBAKIR

Özellikle Irak’a yapılan hava ve lojistik harekatı için yakınlığı nedeniyle kolaylaştırıcı özelliktedir.

Halen olduğu gibi Körfez harekatındada İncirlik’le bağlantılı olarak kullanılmıştır.

KÜRECİK

İran’ın İsrail’e yapacağı füze saldırılarının erkenden tespiti amacıyla tesis edilmiş NATO radar üssüdür.

BAĞIMSIZLIĞA AYKIRI

Bir ülkenin toprak parçasının askeri-siyasi-ekonomik-dini nedenlerle başka ülkeler tarafından kullanılması zayıflık göstergesidir.

Bağımsız devlet anlayışına aykırıdır.

Uluslararası sorunlarda istemeden taraf olma riski oluşturmaktadır.

İNCİRLİK NEDEN KAPATILMALI?

SEİA’nın birinci maddesi, bu antlaşmanın NATO’nun amaç ve kapsamı ile sınırlı olduğunu belirtmektedir. Oysa 1980 yılındaki NATO ile bugünkü NATO arasında çok büyük farklar vardır. Soğuk savaş’tan sonra kendisini yenileyen NATO bir Kuzey Atlantik paktı olmaktan çıkmış, yeni üyeler, yeni ortaklar ve işbirliği ülkeleri ile 67 ülkeyi kapsayan, pratikte Amerikan emperyalizminin çıkarları için dünyanın her yerinde operasyon yapan bir örgüt haline gelmiştir.1980’de SEİA yapılırken NATO’nun amaç ve kapsamı ile bu günkü amaç ve kapsamı çok farklılaşmıştır. “ABD ile savunma ve ekonomik işbirliği faaliyetlerinin NATO’nun amaç ve kapsamı ile sınırlı olmasının” anlam ve içeriği değişmiştir. ABD’nin bu gün Suriye’yi bölmesi, PKK’ya ağır silahlar vererek Türkiye’ye yönelik tehdidi büyütmesi NATO’nun amaç ve kapsamı ile açıklanamaz. Dolayısı ile SEİA bu anlamda geçersiz olur. Yani bizim SEİA gereğidir diye ABD’ye üs vermemizin uluslararası hukuk açısından altyapısı ve gerekçesi kalmamıştır.

SEİA 1980 yılında beşer yıllık sürelerle gözden geçirmek üzere yapılmıştır. 1985 yılında süre dolmasına rağmen ilk uzatma iki yıl gecikme ile 1987 yılında yapılmıştır.Bu uzatma mektup teatisi yolu ile yapılmış ve teati edilen mektuplar antlaşmaya ek olarak konulmuştur.

Bu mektup teatisi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı George Shultz 16 Mart 1987 Tarihinde Türk mevkidaşı Vahit Halefoğlu’na bir mektup yazmıştır.[1]Shultz bu mektubunda SEİA’nın NATO kapsamında uzatıldığını teyit ettikten sonra mektubun üçüncü paragrafında şu ifadeyi kullanmıştır:

ABD, terörizmle ve teröre yardım ve destek sağlanması ile mücadelede Türk hükümeti ile işbirliği yapma konusundaki kararlılığını teyit eder.”

SEİA’ya ek olarak konulmuş olan Shultz’un bu mektubu ABD ile Türkiye’nin savunma işbirliği yapma konusunda ABD’nin açık taahhüdünü ifade etmektedir.

Şimdi, ABD teröristlere ağır silah dahil her türlü desteği vererek aramızdaki anlaşmayı tek taraflı bozmuştur. Bu durumda bizim de NATO kapsamı ile sınırlı olan SEİA’ya uymak ve bu ülkeye üs vermek yükümlülüğümüz hukuken ortadan kalkmıştır.

Netice olarak;

İncirlik Türkiye’nin bağımsızlığına kara bir lekedir.

1990’dan sonra Soğuk Savaş’ın bitmesi ile ABD’den yardım alma sonlanmıştır. Karşılıklı ticari ilişki vardır.

Gerek NATO’nun değişen yapı ve amaçları, gerekse ABD ve NATO’nun anlaşmanın özüne aykırı uygulamaları nedeniyle hukuken anlaşmayı sonlandırma ve üssü tamamen kapatma hakkımızdoğmuştur.

Üssü tek taraflı kapatmamız halinde kötü olasılık ABD’nin ambargo koymasıdır. Hava kuvvetlerimizin yedek parça bağımlılığı dışında çok önemli bir sorun yaratmayacaktır.

Böyle bir durum, bazı sıkıntılar yanında Kıbrıs ambargosunda olduğu gibi bazı sorunlarımızın halledilmesinde çıkış yolu yaratabilir.

Türkiye Cumhuriyeti bu sorunu aşacak güçtedir.

İncirlik derhal ve bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır.

Naci BEŞTEPE

 

Tek taraflı kapatabilir. 1975’te kapatıldı. Silahlar taşınmadı.

                                        KAPATILIRSA NE OLUR?

Ambargo. Hava Kuv. bağlılığı.

Zamana yayıp tedbir alınarak kapatılmalı.