Paralı Eğitimle Gelinen Nokta: Üniversite Kapısına Konan Binlerce Öğrenci!..

Paralı Eğitimle Gelinen Nokta: Üniversite Kapısına Konan Binlerce Öğrenci!..

16 Ağustos 2022

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde yeni eğitim öğretim döneminin açılma hazırlıkları hız kazandı. Üniversiteye bu sene başlayan ve hali hazırda devam eden milyonlarca gencin ve ailelerinin en önemli sorunu ekonomi ve artan masraflar… Bunun yanında piyasalaşan eğitim içinde krizi fırsata çevirmeye çalışan, ülkedeki enflasyonu gerekçe göstererek ücretlerine fahiş zamlar uygulayan özel üniversiteler de ayrı bir sorun. Bu sorunla ilgili Genel Başkanımız Prof. Dr. Tülin Oygür açıklamalarda bulundu:

“Eğitimin kamusal hak olduğunu ve anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim basamaklarında parasız ve nitelikli eğitim sisteminin getirilmesi gerektiğini CKD olarak yıllardır savunmaktayız. 1980’lerden itibaren, devletin her alanda geri çekilmesi ve yerini özel sektöre terk etmesiyle eğitimimiz de piyasalaşmıştır. Özal ekonomisi uygulayan iktidarlar tarafından ‘yükümüzü hafifletiyorlar’ denilerek teşvik edilen özel okulların bugün, ilk ve ortaöğretimdeki payı %20’ye, yükseköğretimdeki payı %8,5’a yükselmiştir.”

“Hepsi de ‘parası olana nitelikli eğitim verme’ iddiasındaki özel üniversitelerin çoğu bu iddialarının gerisindedir. Bazılarıysa parayla diploma veren kurumlar olarak ‘ünlenmekte’ sorun görmemektedir. Eğitim piyasalaştıkça bu sonuç kaçınılmaz olmaktadır. Diğer yandan; 50 yıldır çocuklarımızı üretimde planlama yapmadan, stratejik kalkınma hedefi koymadan, sadece ‘üniversite mezunu olma’ hedefiyle yetiştiren eğitim sistemimiz, parası olanlara hitap eden ve tamamen ticarethaneye dönmüş yığınla özel üniversitenin açılmasına uygun zemini yaratmaktadır. İşin kötüsü bu, devlet tarafından teşvik edilmektedir. Zengin-yoksul arasındaki makasın iyice açıldığı, gelir dağılımındaki eşitsizliğin anormal seviyeye çıktığı günümüzde, çocuklarımızın geleceği üzerinden kurgulanan bu adaletsiz sistem yürek burkmaktadır.”

Çocuklarının geleceği için çırpınan dar veya sabit gelirli ailelerin tüm şartları zorlayarak, nispeten ucuz veya “sabit zam garantisi” veren özel üniversitelere yöneldiğini, ancak bugünlerde bazı özel üniversitelerde yaşanan dramın, piyasalaşmış eğitimin ne vaatlere ne de yapılan sözleşmelere kâr hırsını feda etmeyeceğini gösterdiğini dile getiren Genel Başkanımız sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllık azami %5-10 zam sözüyle öğrenci alan bu özel üniversiteler, ülkedeki yüksek enflasyonu gerekçe göstererek, kimsenin gözünün yaşına bakmadan okul ücretlerine %200-300 zam yapmışlardır. Ailelerin, yaptıkları sözleşmelere güvenip dişinden tırnağından arttırdığıyla bu okullarda okuttuğu çocuklara üniversitenin kapısı gösterilmektedir. 2, 3 veya 4. sınıfa geçen bu gençler için devlet üniversitelerine yatay geçiş şansı yoktur; 1. sınıfa başlayacak olanlarsa bu üniversitelere tercih yaparak yerleştikleri için, boş kontenjanlar için açılan ek yerleştirmelere başvuramayacaklardır. Yapılan zam öyle aşırıdır ki, %50 burslulukla okuyan öğrenciler bile önümüzdeki eğitim döneminin masraflarını karşılayamayacaklardır. Bu gençleri bu üniversitelerden alıp başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme imkânı bulunmamaktadır.”

“Parayı bulamayanlar için bilet tek yönlü kesilmiştir; üniversitenin arka kapısı!..”

“Aileler ve gençler ayaktadır. Vicdana ve ahlaka sığmayan bu durumun sorumlusu üniversite sahipleri, vakit geçirmeden fahiş zam kararlarını geri çekmek ve ailelerle gençleri rahatlatacak çözüm yolları geliştirmek zorunda olduklarının ayrımına varmalıdırlar. Böylesi akıl almaz bir kararla gençlerimizi rencide etmeye, ülkesi ve devletine küser, geleceklerinden kaygı duyar hislere zorlamaya kimsenin hakkı yoktur.”

“Yaşananlar, ‘millî’ sıfatıyla Türk Milletinin bütün fertleri için kapsayıcılığı en başa koyan eğitim sistemimizin piyasa koşullarında nerelere savrulabileceğinin güncel örneğidir. Temelini ‘kârlılığın’ oluşturduğu serbest piyasa sisteminde eğitimin, gelişmek şöyle dursun, önünde sonunda milleti sömüren, millî çıkarlarımız aleyhine işleyen bir alana dönüşmesi kaçınılmazdır. Birlik ve bütünlük içinde topyekûn refah ve mutluluğa erişmemiz için kamucu devlet anlayışına dönmek; bu kapsamda tüm özel öğretim kurumlarını kamulaştırmak ve herkes için ve her kademede parasız ve nitelikli eğitimi kurmak zorundayız.”

Cumhuriyet Kadınları Derneği

Genel Yönetim Kurulu adına

Genel Başkan

Prof. Dr. Tülin Oygür

Facebook
Twitter
WhatsApp