Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

CKD’DEN ÇOCUK İSTİSMARI HAKKINDA AÇIKLAMA

CKD’DEN ÇOCUK İSTİSMARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı ve Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (ÇİMDER) Başkanı Dr. Canan Arıtman, çocuk cinayetleri ve istismarı ile ilgili açıklama yayınladı. Somut önlemler beklediklerini belirten Arıtman; “Devlet gerekli önlemleri almayı, gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı ihmal etmeye devam ederse bu ülkenin tüm kadınları, tüm anaları olarak en büyük kitlesel eylemleri yapacağımızı beyan ediyoruz.” dedi.

CKD’DEN ÇOCUK İSTİSMARI HAKKINDA AÇIKLAMA

SOMUT ÖNLEMLER ALINMALI

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı ve Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (ÇİMDER) Başkanı Dr. Canan Arıtman, çocuk cinayetleri ve istismarı ile ilgili açıklama yayınladı. Somut önlemler beklediklerini belirten Arıtman; “Devlet gerekli önlemleri almayı, gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı ihmal etmeye devam ederse bu ülkenin tüm kadınları, tüm anaları olarak en büyük kitlesel eylemleri yapacağımızı beyan ediyoruz.” dedi.

Açıklama şöyle:

“Tahammülümüz kalmadı,

Sabır taşımız çatladı…

Hükümetten, siyasi partilerden, tüm yetkililerden artık evlatlarımızın hayatlarını da kaybetmelerine neden olan Çocuğun Cinsel İstismarını önlemelerini istiyoruz! Artık vaatler, cek-cak değil, somut önlemler, uygulamalar bekliyoruz.

Cinsel İstismar mağduru çocuklar toplumun en masum, en mağdur ve en korumasız kesimini teşkil eder. Devlet çocukların beden bütünlüğünü, hayatını, ruh ve beden sağlığını korumakla yükümlüdür. Bu ertelenemez, ihmal edilemez bir görevdir. Hiçbir mazeret üretmeden, gerekenler ivedilikle yapılmalıdır. Çocuklarımız her şeyden önemlidir.

TBMM de gece yarıları, yangından mal kaçırırcasına, alelacele çıkarılan yasalara defalarca şahit olmuş bir toplum olarak artık “seçim kararı alındı da çıkartamadık” gibi bahaneleri duymak istemiyoruz.

Toplum infial halindedir. Mağdur çocuklarımızın feryatları halkın kulaklarından gitmiyor. Bu çığlıkları iktidar ne zaman duyacak? Daha kaç çocuğumuzu kurban vereceğiz?

KİMYASAL HADIM ÇÖZÜM DEĞİL

Çocuğun Cinsel İstismarının önlenmesi için yapılacak yasal düzenlemelerde sadece iktidar ve siyasi partiler değil, bu konuda çalışan STK’lar ve akademisyenlerinde görüşlerine başvurulmalıdır.

Seçim öncesi hükümet komisyonunun hazırladığı taslakla ilgili görüşlerimizi daha önce ilgili bakanlara bir rapor olarak iletmiştik. Bir geri dönüş alamadık. Komisyon önerileri eskiye oranla iyileştirici olmakla birlikte eksik ve hatalıdır. Örneğin Kimyasal Kastrasyon topluma gerçekten bir hadım etme uygulaması gibi sunulup kamuoyu yanıltılmaktadır. Kimyasal hadım; çocuğa cinsel istismar uygulayan suçlunun hapisten şartlı salıverilmesini sağlayacak geçici bir uygulamadır. Olası failler üzerinde caydırıcı bir etkisi olamaz.

Çocuğun Cinsel İstismarını önlemek için öncelikle çocukları bu suçtan korumak gereklidir.

Suçun önlenmesi için tabii ki caydırıcılığı olan cezai tedbirlerin alınması, yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Bu konuda kimyasal kastrasyon failler için bir ödül gibidir.

Derneklerimizin ve toplumun beklentisi bu suçun faillerine bir daha gün yüzü göstermemek, ölünceye kadar hapiste kalmalarının sağlanmasıdır. Yani afsız, indirimsiz, ömür boyu Ağırlaştırılmış Müebbet hapistir.

EĞİTİM EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Çocuklarımızın bu suçtan korunması için eğitim en önemli faktördür. Çocuklarımıza en geç 4 yaşından itibaren kendilerini korumasını öğretmeliyiz. Ayrıca tüm ebeveynlere ve rehber öğretmenlere de bu konuda eğitim verilmelidir.

Biz derneklerimiz bünyesinde, kısıtlı imkânlarımızla çocuk eğitimi, ana-baba eğitimi, rehber ve sınıf öğretmenleri eğitimleri yapıyoruz. Bizim verdiğimiz bu eğitimlerin Türkiye’nin her yerinde devlet tarafından verilmesini talep ediyoruz.

Devlet gerekli önlemleri almayı, gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı ihmal etmeye devam ederse bu ülkenin tüm kadınları, tüm anaları olarak en büyük kitlesel eylemleri yapacağımızı beyan ediyoruz.

Her iki cihanda da ellerimiz yetkililerin, sorumluların yakasında olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.