Atatürk Devrimlerini Koruma ve Savunma Görevimizin Başındayız!

Atatürk Devrimlerini Koruma ve Savunma Görevimizin Başındayız!

“Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz” açıklamamızla ortaya çıkan durum, ülkemizdeki
emperyalist kültürel saldırının bazı kesimlerde Atatürkçülüğü getirip bıraktığı yeri görmemiz
açısından ders niteliğinde olmuştur.
Derneğimize karşı linç kampanyası yürütenler, emperyalist dünyanın, içimizden devşirip
paraya ve ödüle boğdukları temsilcileridir. Dünyaya antiemperyalist mücadeleyi öğreten
Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini ve devrimlerini bu maskeli cenahın kirli dilinden
ayrıştırmak biz Cumhuriyet Kadınlarının birinci görevidir.
Yaptığımız açıklamanın arkasındayız. Açıklamamızda Taliban’ın şeriat yönetimini övmek
yoktur. Olgulara duygusal bakmak, bilimden kaçmaktır. Taliban karşıtlığına saplanıp, ABD’nin
Afganistan’dan kovulduğu gerçeğini görmezden gelmek bilime aykırıdır. Biz “En hakiki mürşit
ilimdir, fendir” diyenlerdeniz.
Toplumların ilerlemelerinde farklılıklar vardır. Değişmeyen gerçek ise çağdaşlık, laiklik,
kadın ve çocuk hakkı konularında ilerlemenin işgal altındaki toplumlarda mümkün
olamayacağıdır. Bağımsızlık ve özgürlük, ilerlemenin de uygarlığın da laikliğin de ön koşuludur.
Afganistan yüz yıldır İngiliz, Rus ve Amerikan emperyalizminin işgali altındadır. Afgan halkı varlık
yokluk mücadelesi yürütmektedir. Afgan halkına bu mücadelesinde destek olmak tarihsel
sorumluluğumuzdur. Şeriatla yönetilecek bile olsa Afgan halkı laikliğe bugün, dünden daha
yakındır, çünkü her türlü belanın kaynağı olan emperyalizmi ülkesinden kovmuştur.
Hayatlarında Amerikan hegemonyasının dışında bir dünya tanımamış, öyle veya böyle bu
hegemonyaya teslim olmuş, hatta göbekten bağlanmış kişilerin; kendine güvenden yoksun,
milletine güvenden yoksun, kibirli ve hakaretamiz tavırlarla Derneğimiz hakkında yürüttükleri
linçin nedenini çok iyi biliyoruz. Sırtlarını dayadıkları emperyalist gücün dünya çapındaki
yenilgisini hazmedemiyorlar. Efendilerinin kaleleri düştükçe onların da maskeleri düşüyor birer
birer.

Açıklamamız sonrasında aramızdan ayrılan, Atatürk’e derin bağlılıklarını bildiğimiz
arkadaşlarımıza kirli linç kampanyasına kapılmamalarını salık veriyoruz. Onları, “Mustafa Kemal
Atatürk bugün aramızda olsaydı Afganistan’daki gelişmeleri nasıl değerlendirirdi?” sorusuna
cevap aramaya davet ediyoruz. O’nun fikirlerini bir kez daha incelemelerini ve kararlarını buna
göre vermelerini istiyoruz.
Biz antiemperyalist ve Atatürkçü bir derneğiz; Cumhuriyet Kadınlarıyız. Kumda
oynamıyoruz, papatya falı bakmıyoruz. Sahte “Atatürkçülerin”, sahte “Cumhuriyetçilerin”
maskelerini indirmek görevimiz var, korkmuyoruz. Serinkanlılığımızı, birliğimizi, tarihsel
gerçekçi bakış açımızı koruyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz ve ona uygun davranıyoruz.
Kendimize ve örgütümüze güveniyoruz.
Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Prof. Dr. Tülin Oygür

Facebook
Twitter
WhatsApp