Bağımsız Afganistan’ı Tanıyoruz ve Selamlıyoruz

Bağımsız Afganistan’ı Tanıyoruz ve Selamlıyoruz

Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları “Taliban’ı tanımıyoruz, Taliban’ı
tanıyanı da tanımıyoruz” sloganına karşı “Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz, Bağımsız
Afganistan’ı tanımayanı da tanımıyoruz” diyoruz. Yaptıkları “derin” siyaset analizinde
ABD’yi, Afganistan işgalini sürdüremedikleri için kınamalarını da hazin bulmakla birlikte,
kendilerine yakıştırıyoruz.
Tek kıblesi emperyalist Batı olanlara soruyoruz: ABD 20 yılda Afganistan’a, oradaki
kadınlara, işgal altında zulüm görmek dışında ne vermiştir? Ancak “işgal, manda ve
himaye” kabul etmeyen milletlerde kadınların kendi eşitlik mücadelelerini verecek güce
eriştiklerinden haberiniz yok mu? Şeriatla yönetilen ABD dostu ülkelerin kadınlarını dert
etmediniz de ABD’yi ülkesinden söküp atan bir millet olunca mı tanımamaktan
bahsediyorsunuz?
Ortadaki gerçek, emperyalist ABD’nin 20 yıldır çöreklendiği Afganistan’dan
kovulduğudur. ABD hegemonyası altında hiçbir toplumun gerçek uygarlık düzenine geçme
ihtimalinin olmadığını tarihten de günümüzden de biliyoruz. Çağımızın gerçeği, milletlerin
bağımsızlık istemesidir. Ve dünyamız bu yönde büyük devinimler içindedir.
Bağımsızlık, gerçek uygarlığa kavuşmanın ön şartıdır. Afganistan’da olan budur.
Taliban’ın şeriat rejimiyle yönetecek olması bu gerçeği değiştirmiyor. Bundan sonrası
işgalcilerin postalları altında yaşamaktan kurtulan kadim Afgan milletinin açacağı yeni yollara
bağlıdır. Anti-emperyalist zeminde, yakın ve uzak komşu devletlerle ekonomik ilişkiler
geliştirme gayretlerinin, kadınlar başta olmak üzere Afgan milletini ayağa kaldıracağına
inanıyoruz.
Bugün Afgan kadınının uluslararası müdahale çığlıkları atanlara değil, en çok da halkının
büyük oranda Müslüman olduğu laik Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülecek yakın ilişkilere
ihtiyacı vardır. Cumhuriyet Kadını bunun bilincindedir.
Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Prof. Dr. Tülin Oygür

Facebook
Twitter
WhatsApp