Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

BATI ASYA KADINLARI TÜRKİYE’DE BULUŞUYOR

BATI ASYA KADINLARI TÜRKİYE’DE BULUŞUYOR

BATI ASYA KADINLARI TÜRKİYE’DE BULUŞUYOR

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), 8 Mart haftasında, “ABD Emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine Karşı Batı Asya Kadın Buluşması” ismiyle uluslararası bir etkinlik düzenleyecek. Bölge ülke kadınları arasındaki dayanışmayı artırmayı hedefleyen etkinlik 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 12.00’de Ankara’daki Türk-İş Genel Merkezi Konferans Salonu’nda başlayacak. Etkinlikte Türkiye, Filistin, İran, KKTC ve Azerbaycan’dan temsilciler konuşacak.

Batı Asya Kadın Buluşması’nın programını ve amaçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyen CKD Genel Başkanı Dr. Canan Arıtman, etkinliğin dünyada yankı uyandıracağını ve önümüzdeki dönemde yeni katılımlarla yeni buluşmaların önünü açacağını söyledi. Arıtman; Türkiye, İran, Filistin, Azerbaycan ve KKTC’nin kadınları olarak bizler birbirimizin sesine ses, nefesine kuvvet katarak ülkelerimize öncülük edecek ve adım adım dünya medeniyetinin köklerinin bulunduğu bu coğrafyada barışı ve huzuru egemen kılacak bir buluşmaya imza atıyoruz. Bütün kadınlarımızı toplantımızı izlemeye, derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. İlkini gerçekleştireceğimiz bu buluşmanın ülkelerimiz arasında barış ve huzur içinde; eğitimden sağlığa, turizmden ekonomiye giden iş birliğinin başlangıcı olması dileğimizdir.” dedi.

ABD VE İSRAİL’E KARŞI ORTAK MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekâtı ile, ABD ve İsrail’in yetiştirdiği terör örgütlerine karşı kararlı bir savaş yürüttüğünü ve Mehmetçiğin yanında yer aldıklarını belirten Arıtman sözlerine şöyle devam etti: “8 Mart kadınlar için her zaman direnmenin ve haksızlıklara başkaldırmanın günü olmuştur. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu günlerde 8 Mart’ın anlamı Mehmetçiğin yanında yer alarak vatanın birliği ve bütünlüğünün korunması için çalışmalar yürütmektir. Biz kadınlar için vatanın bütünlüğü ve milletin birliği büyük önem taşır. Mehmetçiği savaş alanında daha güçlü ve çok daha başarılı kılacak olan, aynı tehdit altındaki bölge ülkeleri ile el ele tutuşmak ve Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı bir kuvvet yaratarak planlarını bozmaktır. 8 Mart haftasında, 10 Mart’ta düzenleyeceğimiz etkinlik bu açıdan çok önemlidir.” 

TÜRKİYE’NİN İLK KADIN ORKESTRA ŞEFİ YÖNETECEK

10 Mart 2018 Cumartesi günü 12.00’de başlayacak Batı Asya Kadın Buluşması’nı Türkiye’nin ilk kadın orkestra şefi, Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil yönetecek.

CKD Genel Başkanı Canan Arıtman ve Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’nın açış konuşmalarının ardından panele geçilecek. Panelin hemen ardından sonuç bildirgesi açıklanacak.

Panelin konuşmacıları ise şöyle:

İntizar Al Wazir- Filistin Kadın Kuruluşları Federasyonu Başkanı

Zeinab Shariatmadar- İran Kadın Kuruluşları Temsilcisi, İlahiyat Profesörü

Av. Saide Ekmen- Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Üyesi, Azerbaycan adına

Gönül Kalyon- Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Sekreteri

Canan Arıtman- CKD Genel Başkanı, Türkiye adına

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.