Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

BAZI ŞUBELERİMİZDE YAŞANAN İSTİFALAR VE İSTİFA BASKILARININ İÇYÜZÜ BASIN AÇIKLAMAMIZ

BAZI ŞUBELERİMİZDE YAŞANAN İSTİFALAR VE İSTİFA BASKILARININ İÇYÜZÜ BASIN AÇIKLAMAMIZ

Cumhuriyet Kadınları Derneği, 5 Aralık 1997 yılında 32 kurucu üyenin katkıları ile kurulmuş, 81 şubesi ve 10 bine yakın üyesi olan bir kadın örgütüdür.

Derneğin ilk kuruluşunda genel başkan olan Sayın Şenal Sarıhan’ın, kesintisiz 17 yıl süren yönetiminden sonra, 2014 yılında yapılan genel kurulda, genel başkanlığa, yine aday olmasına rağmen Sayın Sarıhan yerine diğer aday olan Sayın Canan Arıtman seçilmiştir. Delegelerin tasarrufuyla gerçekleşen bu değişimin nedeni, Sayın Sarıhan’ın başarıyla başladığı Dernek başkanlığı görevinin son dönemlerinde Derneğimizi Cumhuriyet Halk Partisi’nin kontrolüne girecek şekilde düzenleme çabalarının ve Derneğin millici bir çizgide ilerlemesine gösterdiği isteksizliğin Dernekte kabul görmemesi olmuştur. Nitekim genel başkanlığı sonlandıktan sonra CHP milletvekili olarak Meclise girmiştir.

CHP eski milletvekili olan ve 2014 kurultayında genel başkanlığa seçilen Sayın Canan Arıtman’ın iki dönem süren yönetiminde ise Derneğimiz, kadınımızın ve toplumun sorunlarına, yeniden Atatürk milliyetçiliği ve devrimciliği düzleminden bakmaya başlamış ve milli kadın hareketinin öncülüğü çizgisine oturmuştur. Çok sayıda yeni şubenin de açıldığı bu başarılı yönetimin ardından, geçtiğimiz 29 Şubat’ta yapılan genel kurulda, CHP’nin, isimleri kamuoyunda pek bilinen bazı milletvekilleri ve yerel yöneticileri tarafından delegeler üzerinde baskı uygulanmasına rağmen, Atatürk ve milli kadın hareketi çizgisinde yürüyeceğimizi ilan ederek biz seçildik. Farklı parti mensubiyetleri olan ama “önce vatan” demeyi bilen CKD kadınları, bir kez daha Şenal Sarıhan ekibine geçit vermemiştir.

Yönetime seçilmemizin 12. gününde başlayan koronavirüs salgını ve karantina nedeniyle toplantı ve şube ziyaretlerimize başlayamamakla birlikte, tüzüğümüzde yazılı amaç ve ilkeler doğrultusunda toplumsal ve kadınımıza dair sorunlarımız üzerinde çalışmalarımızı sürdürdük.

Bu çerçevede en önemli faaliyet alanımız terörün karşısında, askerimizin ve evladını teröre kurban eden annelerin yanında, dolayısıyla HDP’nin karşısında ve Diyarbakır Annelerinin yanında duruş sergilemek olmuştur.

İşte Derneğimizde 5 şubede yaşanan istifaların ve diğer şubelerimiz üzerinde yürütülen istifa baskılarının altında yatan neden budur. Vatansever milli duruşumuz, bir süredir şubelere yerleştirdikleri liberal yapılarla Dernek içinde güçlenmeye çalışan, iktidara muhalifliği devlet düşmanlığı haline getirmiş HDP – ABD – AB – Soros sevici bu kesimi son derece rahatsız etmiştir. Bilhassa Derneğimizin, HDP Kapatılsın Kampanyasına destek vermesi, bu kesim için yıkım olmuştur. Çünkü “HDP PKK’dır, Mecliste PKK istemiyoruz, HDP Kapatılsın” demek bunlar için züldür.

248 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz CİA-FETÖ darbe girişimine ve Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetine “tezgâh” demişler, ama küresel emperyalizmin beslediği las tesis’cilerin Meclisimizdeki “katil devlet, tecavüzcü polis” gösterisine alkış tutmuşlardır. O devlet ki, binlerce yıllık devlet geleneğimizin son temsilcisi olarak temelleri 23 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmış, dışarıda mazlum milletlerin pusulası, içeride kimsesizlerin kimsesi olmuştur; hepimizin kutsalı, vatanın sarsılmaz kalesi ve milletin namusudur.

İstifa mektuplarında ve şubelerimizi arayarak bizleri Atatürkçülükten sapmakla suçlayan bu kesim, HDP PKK seviciliklerini, tarihteki ilk ve en büyük anti-emperyalist lider Atatürk’le yan yana getirebilme bahtsızlığını sergilemektedir.

Ne yazık ki, laiklik ve çağdaşlık savunuculuğu görünümü altında neoliberal ideolojinin sözcülüğünü yaparak, özünde vatansever olan kadınlarımızın milli duruş çizgisinde birleşmelerine en büyük engeli oluşturmaktadırlar. Derneğimiz, bu kesimlerin kadınlarımıza dayattığı “ya çağdaşlığı ya da milli duruşu seçersin” oyununu bozacak ve bütün kadınlarımızı “teröre karşı birleşerek özgür, bağımsız, çağdaş bir gelecek kurmak” hedefiyle MİLLİ KADIN HAREKETİ’nde birleştirecektir. Şimdiden çağrımızı yapıyoruz: Bu ülkede yaşayan bütün kadın ve annelerimizi Cumhuriyet Kadınları Derneği çatısı altında teröre karşı net tavır almaya davet ediyoruz.

Derneğimiz bundan sonra da ülkemizi bölmeye çalışan, binlerce evladımızın şehit düşmesine neden olan, şehitleriyle birlikte annelerin ve gencecik eşlerin de hayatlarını bitiren, ülkemizin büyük kaynaklarını sömürerek bilhassa yoksul halk kesimlerinin geleceğini çalan hain terör örgütü PKK’ya ve onun Meclisteki uzantısı HDP’ye karşı ön cephede durmaya devam edecektir. Ne eğiliriz, ne bükülürüz. Biz Atatürk milliyetçiliğiyle yolu aydınlanmış, vatan sevdalısı Cumhuriyet kadınlarıyız.  

Saygılarımla,

Prof. Dr. Tülin Oygür

CKD Genel Başkanı

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.