Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

ÇANAKKALE ZAFERİ, SÖMÜRGECİLİĞİ YENDİĞİMİZ İLK ZAFERİMİZDİR

ÇANAKKALE ZAFERİ, SÖMÜRGECİLİĞİ YENDİĞİMİZ İLK ZAFERİMİZDİR

“Çanakkale Zaferi, dünya tarihine, Rus ve Türk devrimleriyle sonuçlanacak sürecin başlangıcı ve tüm mazlum milletlerin  ‘Emperyalizm karşısında kazandığı ilk zafer’ olarak geçmiştir.”

ÇANAKKALE 18 MART DENİZ ZAFERİ’MİZİN

105. YILI KUTLU OLSUN !

“İşte yüzyıl sonra bugün de Mehmetçiğimiz, aynı Kuva-yi Milliye ruhuyla, güneydoğu sınırlarımızda, emperyalizme karşı vatanımızı savunuyor. Emperyalizme yine geçit vermiyor !”

Dünya tarihinin akışının değiştiği, emperyalizmin ilk defa yenildiği, Çanakkale’yi emperyalizme “GEÇİLMEZ” yapan, büyük zaferimizin, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 105. yılı kutlu olsun!

Hepimizin bildiği gibi, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşım savaşıdır. Sanayileşen Avrupa devletlerinin hammadde ve pazar ihtiyaçları, Osmanlı topraklarındaydı.

İngilizler ve Fransızlar’ın planı, Çanakkale Boğazı’nı kısa sürede geçip, İstanbul’a ulaşmak ve Osmanlı Sarayı’nın müttefikleri ile bağlantılarını keserek, savaşı kısa sürede bitirmekti. Böylelikle aynı zamanda ekonomik sıkıntı içinde olan Çarlık Rusyası’na lojistik destek verebileceklerdi. Çarlık Rusya’sı ise bu sayede savaşa devam edebilecek; Osmanlı’yı,  Doğu Anadolu’dan çember içine alabilecekti…  

Ne var ki hesaplamadıkları bir şey vardı. Onların çelik zırhlılarına karşı, Mehmetçiğimizin zekası, çelik  yüreği ve vatan sevgisi!

Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Çobanlı ve verilen emri cesaretle yerine getiren Nusret Mayın Gemisi’nin kahraman komutan ve mürettebatının, Karanlık Koy’a,  son derece zekice bir planla yerleştirdiği “26 mayın”, tarihe “bir milletin yazgısını değiştiren”  demir yığınları olarak geçti. Mayınlara çarpan görkemli İngiliz Savaş gemileri, hiç beklemedikleri şekilde, “kara bir sis bulutu” içinde bir bir batarken; boğazın iki tarafındaki tabyalardan açılan top atışları ve Mehmetçiğin yürekli direnişi, onlara hafızalarına kazınan ilk “Gelibolu hezimeti”ni yaşattı.

18 Mart Deniz Zaferimiz’in ardından Çanakkale Boğazı’nı deniz yoluyla geçemeyeceklerini anlayan İngiliz ve Fransızlar, bu defa kara savaşları ile İstanbul’a ulaşmak istediler.  25 Nisan 1915’te Arıburnu ve Seddülbahir‘den askeri çıkartmaları yaptıklarında, bu kez onları başka bir büyük Türk askeri sürprizi daha bekliyordu.  

Bu defa da bilmedikleri ve hesaplayamadıkları tarihsel olgu, Mustafa Kemal’i tarih sahnesine taşıyan askeri ve stratejik dehası ve Mehmetçiğin azmi vatan sevgisi olmuştur.  

Sekiz aydan uzun süren ve tarihi kaynaklara göre 66 bine yakın şehit verdiğimiz Çanakkale Savaşı’nda emperyalist devletler, Mustafa Kemal’i de Mehmetçiği de yenemeyeceklerini; Çanakkale’yi geçemeyeceklerini anladılar. 

Çanakkale Geçilmez!” gerçeği ve Mustafa Kemal’in büyük vatanseverliğinden doğan askeri zekası, unutmamak gerekir ki İngilizlerin komutanı ve sonrasında da en büyük devlet adamı olacak olan Churchill’in ağzından tarihe şu sözleri kaydettirmiştir:

Gelibolu’da bizim yapabileceğimiz ne vardı? Dünyaya yüz yılda bir dahi gelir. Ne yapalım ki bu yüzyılda o dahi Türklere nasip oldu”  …    

İtilaf  devletleri, Çanakkale’yi geçemeyince, Birinci Dünya Savaşı, 2 yıl daha uzadı. O süreçte 1917 Bolşevik İhtilali’yle, Çarlık Rusya’sı yıkıldı ve savaştan çekildi. Çarlık Rusyası’nın Anadolu’yu Doğu Anadolu’dan işgali planı da böylece hüsrana uğradı.

Çanakkale Savaşı, aynı zamanda Kuva-yi Milliye ruhunu ve Misak’ı Milli sınırları içinde milletimizin bilincine tek bir “Türk milleti” olmayı çıkarmış; bu savaşın en büyük kahramanı Mustafa Kemal Paşa’yı ise “Atatürk” yapan sürecin, temellerinin atıldığı savaştır.   

Çanakkale’yi geçilmez yapan tüm komutan, şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!

105 yıl sonra aynı ruhla Mehmetçiğimizin arkasındayız…

Altı çizilmelidir ki dünya tarihinde Rus ve Türk devrimleriyle sonuçlanacak süreç, Çanakkale Savaşı ile başlamış ve bu savaş tarihe, mazlum milletlerin, “Emperyalizm karşısında kazandığı ilk zafer” olarak geçmiştir.

İşte şimdi yüzyıl sonra bugün de Mehmetçiğimiz, aynı Kuva-yi Milliye ruhuyla, güneydoğu sınırlarımızda, emperyalizme karşı vatanımızı savunuyor. Emperyalizme yine geçit vermiyor.

Bizler, Cumhuriyet Kadınları olarak, Kurtuluş Savaşı kahramanları Şerife Bacı’nın, Kara Fatma‘nın, Gördesli Makbule‘nin torunlarıyız. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin devamıyız. Dün olduğu gibi bugün de ordumuzun, Mehmetçiğimizin yanındayız. Yolları açık, muratları gerçek olsun. Amaçları selametle hasıl olsun… 

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.