Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

ÇIĞIR AÇAN MİTİNG: YÜKSELEN KADIN YÜKSELEN TÜRKİYE MİTİNGİ

ÇIĞIR AÇAN MİTİNG: YÜKSELEN KADIN YÜKSELEN TÜRKİYE MİTİNGİ

“Yükselen Kadın Yükselen Türkiye” mitinginde kadınımızın üretime katılma gücünü ve kararlılığını coşkuyla kutladık.

Genel Başkanımız Prof. Dr. Tülin Oygür, miting alanını dolduranları “Türkiye’mizin vatansever kadınları, vatansever erkekleri; Atatürk’ün emanetini vicdanı yapmış Türk Gençliği; Yükselen Kadın Yükselen Türkiye mitingine hoş geldiniz! Yerin de göğün de yarısı kadınlar; üretmeyi, emeği ve geleceği doğuştan temsil eden kadınlar; Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak sizleri sımsıkı kucaklıyor, ceylan gözlerinizden, ak alınlarınızdan, var eden ellerinizden öpüyoruz!” diye selamladığı konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Burada, bu meydanda kadın emeğini her yönden temsil eden ‘sahici’ kadınlarımızla beraberiz. Neden sahici diyoruz? Çünkü ayaklarımız bu topraklara basıyor. Biz, tarihimizi, bugünümüzü, al bayrağımızı, kahraman Mehmetçiğimizi yüreklerimizde taşıyan kadınlarız! Bölünmez bütünlüğümüzü, bağımsızlığımızı, milletçe beraberliğimizi, kardeşliğimizin bozulmamasını dert edinmiş kadınlarız!”

“Bugün ilk kez 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü; kadının ezilmişliği, zavallılığı, güçsüzlüğü söyleminden kurtarıp kadının üretme gücü, büyük umutları ve erkekle beraber geleceğe el koyma iradesi ile kutluyoruz! Bugün 8 Mart’ları erkeğe, aileye ve devlete düşmanlık gösterisine çevirenlere gerçeğin aynasını tutuyoruz! Bugün kadın hareketinde tarih yazıyoruz! Ne mutlu bizlere!”

Devrimle kadın ilişkisi, kadın sorununun tarihselliği konularına değinen Prof. Oygür şunları söyledi:

“Biz kadınlar, Türk Devrim mücadelesinin hep içinde olduk, kaderimizi ülkemizin kaderiyle birleştirdik. Kurtuluş Savaşımızda şehirlerde kadınlarımızı örgütledik; tarlada atölyede erkeğin yerini alarak ölümüne çalıştık; cephaneleri koynumuzda sakladık, elde tüfek savaştık. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kadını özgürleştiren cumhuriyet devrimleri, bunları sonuna kadar hak ettiğimiz için hayata geçirildi. Biz devrimleri hak ettik. Hakkımıza sahip çıkıyoruz!”

“Kadın olarak sorunlarımız var elbette… Kadın sorunu binlerce yılın konusudur ve evrenseldir. Kadın erkek eşitsizliğinin kaynağı, tarihin çok derinlerinden geliyor. Binlerce yıl önce, kadının üretimden kopmasıyla başlıyor. Sonrasında, sanayileşme başlayıp her yere fabrikalar dikilince kadınlar da üretici sınıflara dâhil oluyor. Kadın emekçiler başta insanlık dışı şartlarda çalıştırılıyor; nitekim 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 100 yıl kadar önce, bu ezilmeye karşı gelişin simgesi olarak doğuyor. Bu zorluklara rağmen tarihin ibresi kadından yana dönüyor. Çünkü kadın ürettikçe var oluş mücadelesinde yol almaya başlıyor. Kadın ve emek mücadelesi birleşiyor.”

Mücadelenin kadın, erkek el ele, emperyalizme karşı durarak başarıya ulaşacağına vurgu yapan Oygür, şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlar, insanlık mücadelesinde erkeklerle beraber büyük yol aldılar. Bugün kadın ve erkek hukuk önünde eşittir. Bu eşitliğin toplumsal yaşamda da tam olarak hayata geçmesi için yine birlikte mücadele ediyoruz. Bir toplum kadınları kadar mutlu olabilir. Kadının hakları yeniyorsa o toplum mutlu değildir. İşte burada kadın erkek beraberiz! Çünkü kadın erkek eşitliğinin, bu vatan üzerinde, kendi gerçekliğimizle, el ele verip çalışarak, üreterek gerçekleşeceğini biliyoruz.”

“Bütün bunlar için önce, Atatürk dönemi gibi tam bağımsız olacağız! Emperyalizmin, içimizdeki bütün maşalarını ortadan kaldıracağız. Ülkemizi, sadece yüce halkımızın çıkarlarına göre yönetmenin yollarını açacağız. ABD kumandalı bölücü terör örgütü PKK’yı bitireceğiz. PKK’dan evladını geri almadan nöbeti bırakmayan Diyarbakır, Hakkâri, Muş, Bitlis, Van anneleri gibi cesur ve kararlı olacağız. Dinimizi kendi çıkarlarına alet eden ve emperyalizme hizmet eden bütün gerici yapıları kaldıracağız.”

Miting konuşmasında Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin milli karakterinin altını çizen Oygür, neoliberal feminist akımların etkisindeki, erkeğe düşman, devlete düşman, Türkiye’ye düşman hareketleri de uyardı:

“Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin bütün toplumsal sorunlarımıza bakışta, en başa emperyalizm karşıtlığını koyması, bundandır. ABD emperyalizmine karşı durmadan; üreterek zenginleşmiş, özgür ve aydınlık Türkiye’ye ulaşamayız. Şimdi; Cumhuriyet Kadınları olarak tam bu noktada, emperyalizmin yıkıcı safsatalarıyla kadın mücadelesi verdiklerini iddia eden gruplara iki çift lafımız olacak.”

“Sizler; kadınları, erkeğe ve devlete düşmanlık ederek savunmaya kalkıyorsunuz. PKK terörünü ağzınıza almadığınız gibi bölücülerle yan yana kol kola geziyorsunuz! Siz, yozlaşmış emperyalist ideolojinin temsilciliğini yaparak insanımıza ve küçücük çocuklarımıza cinsiyetini sorgulatıyorsunuz. Bu yüzden sizlerin ‘sahici’ kadınımızda ve halkımızda bir karşılığınız yoktur. Bir de tutup sağda solda kendinizi cumhuriyet kadınları diye tanıtıyorsunuz. Orada durun bakalım! Emperyalist Batı’dan allanıp fonlanarak ne cumhuriyeti ne de kadınlarımızı savunabilirsiniz. Sizden Cumhuriyet Kadını olmaz!”

“Cumhuriyet kadını mı soruyorsunuz, işte, bu meydandalar. Sanatı, bilimi, teknolojiyi, ekini, meyveyi ve yaşamı üreterek ayağa kalkmışlar. Daha çok üreteceğiz, ürettikçe yükseleceğiz, yükseldikçe Türkiye’mizi yükselteceğiz, diyorlar.”

Cumhuriyet Kadınları Derneği

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.