CKD Şubeleri Balıkesir’e İstiklal Madalyası İçin Harekete Geçti!

CKD Şubeleri Balıkesir’e İstiklal Madalyası İçin Harekete Geçti!

CKD Balıkesir Şubesi ve Edremit Şubesi kuruluşunun 100. yılında Balıkesir’e İstiklal madalyası verilmesi için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını CKD Balıkesir Şube Başkanı Eliz Ece Albayrak ve Edremit Şube Başkanı Engin Deniz Aksoy yaptı.

Eliz Albayrak basın açıklamasında şunları söyledi:

Bünyesinde kurduğu Kuva-yı Milliye’nin direnişiyle işgalci Yunan’ı 13 ay bölgede hapseden Balıkesir’in, kurtuluşunun 100. yılında, hak ettiği İstiklal Madalyası’na kavuşmasını bekliyoruz. Yalnız Balıkesirliler değil, Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında Kuva-yı Milliye’nin büyük değerini bilen bütün milletimiz de Balıkesir’in onurlandırılmasını bekliyor.

Balıkesir, Milli Mücadele’nin simge şehirleri arasındadır. Balıkesir’in “Kuva-yı Milliye Şehri” olarak isimlendirilmesi, 15 Mayıs 1919 günü İzmir’in Yunanlar tarafından işgal edilmesi üzerine ilk mücadele ateşinin Balıkesir’de örgütlenen Kuva-yı Milliye tarafından yakılması nedeniyledir. Batıdaki Kuva-yı Milliye’nin düşmanı 13 ay boyunca Anadolu içlerine ilerlemekten alıkoyması da Ankara Hükümeti tarafından düzenli ordu oluşturulması için zaman kazandırmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın zafere ilerlemesinde bu olgunun değeri büyüktür.

Balıkesir Kuva-yı Milliye’nin Kuruluşu

İzmir’in işgali, verilen büyük kayıplara rağmen bir direnişle karşılaşmamıştır. Bunda, yıllardır savaşan Osmanlının arka arkaya gelen yenilgilerinden dolayı halkın umutsuz ve teslimiyet içinde olması, ama bundan önemlisi, İstanbul Hükümeti’nin kendi gelecek kaygısı ile işgale direniş gösterilmemesi için yaptığı görev ve yetki değişiklikleri rol oynamıştır. İşgalden birkaç ay önce, İzmir Valisi Nurettin Paşa (Sakallı) tarafından düzenlenen Müdafaa-i Hukuk Kongresi’nde düşman birliklerinin İzmir’e çıkmasına askeri güç kullanarak engel olunacağı açıklanmıştır. İstanbul Hükümeti ise 15 Mart 1919’da İzmir’i savunacak vatansever Paşa’yı görevden alarak yerine, İzmir’i direnmeden düşmana teslim edecek olan Kambur İzzet’i vali olarak atamıştır. İzmir’den sonra Aydın ve Manisa’daki işgale de karşı konulmamıştır.

Balıkesir’de ise durum çok farklı gelişmiştir. İzmir’in işgal edildiğini öğrenen Belediye Başkanı Keçecizade Mehmet Emin Bey derhal halkı Okuma Yurdu’nda toplantıya çağırmış ve toplantıda işgalin büyük devletler nezdinde protesto edilmesi kararlaştırılmıştır. Alacamescit’te eşrafın geniş katılımıyla yapılan toplantıda, işgalin protestolarla engellenemeyeceği, fiilen harekete geçmek gerektiği görüşülmüş ve bunun üzerine, ileride “41 bayrak adam” olarak anılacak Kuva-yı Milliye Heyeti seçilmiştir. Vatanseverler büyük fedakârlıklarla çalışarak milli teşkilatın genişlemesini ve kuvvetlenmesini sağlamıştır. Balıkesir’de oluşturulan milli teşkilat Soma, Akhisar, Salihli, Alaşehir’e kadar uzanan milli kuvvetlerimizin faaliyetlerini de düzenlemiştir.
Kuva-yı Milliye Kahramanlarıyla İstiklal Madalyası’nı Hak Eden Balıkesir

Balıkesir’de yakılan Kuva-yı Milliye ateşi, Milli Mücadele’nin en önemli halkalarından biridir. Milli Mücadele’de ilk asker kurşunu 29 Mayıs 1919’da Ayvalık’ta, son asker kurşunu 17 Eylül 1922’de Bandırma’da atılmıştır.

Balıkesir halkının uzun süredir beklediği İstiklal Madalyası, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü onuruna artık Balıkesir’e gelmelidir. İstiklal Madalyası, Balıkesir Kuva- yı Milliye şehitlerimize borcumuzdur.

Derneğimiz Balıkesir’in haklı isteğinin yanındadır. Derneğimizin bölgedeki üç Şubesinde, Balıkesir ilimize kurtuluşunun 100. yılında İstiklal Madalyası verilmesi için imza masaları açılacaktır. İlk imza masası, Yarbay Ali Çetinkaya’nın, Kurtuluş Savaşının ilk asker kurşununu attığı Ayvalık’taki CKD Şubemizde açılacaktır. Hemen ardından, “Kuva-yı Milliye” adının, ilk kez milislerin kollarına taktıkları beyaz pazubente yazıldığı Edremit’teki ve “Kuva-yı Milliye Şehri” Balıkesir merkezdeki CKD Şubelerimiz imza masalarını açacaklardır.

Bugün, “Kuva-yı Milliye Ruhu” sözünü ağızdan çıkarmak kolaydır; “Kuva-yı Milliye Ruhu”nu hayata geçirmek ise Türkiye’nin emperyalizme karşı çağımızda devam eden bağımsızlık mücadelesinde sınanmayı gerektirir. Cumhuriyet Kadınları Derneği bu sınavdan defalarca geçmiş olmanın gururunu taşımaktadır.

Cumhuriyet Kadınları’nın Kuva-yı Milliye Ruhu ile başlattığı “Balıkesir’imiz Hak Ettiği İstiklal Madalyası’nı Bekliyor!” imza kampanyasına tüm yöre halkımızın katılacağından eminiz.

CKD Edremit Şube Başkanı Deniz Aksoy şunları söyledi:

Atatürk’ün büyük eseri Nutuk’ta “Akbaş Kahramanı” olarak andığı Edremit Kaymakamı Hamdi Bey , Öğretmen Ruhi Naci Sağdıç ile birlikte bir miting düzenlediler.5 Mart 1919 ‘da yapılan Edremit Mitingi büyük yankı uyandırdı, İstanbul gazetelerinde de geniş yer aldı.

Çanakkale Kahramanı Kocaseyit’imizi bağrından çıkaran Havran’a gelip Çınarlı Kahve önünde halka  “Büyük devletlere karşı mücadelenin faydasız”olduğundan söz eden Heyet-i Nasiha’yı  dinleyenler arasında bulunan Burhaniyeli Hoca Şükrü Efendi heyete karşı çıkarak  “Biz işgali tanımıyoruz,kanımızın son damlasına kadar mücadele ederek düşmanı yurdumuza sokmayacağız. Dinimiz bize düşmanla mücadele etmeyi emrediyor. Haydi efendiler siz geldiğiniz yere gidiniz ve sizi yollayanlara deyiniz ki, körfez halkı her şeyi göze alarak düşman süngüsüne göğsünü siper edecek ve onu yurduna sokmayacaktır.”Hoca Şükrü Efendi’nin sözlerinden sonra heyet Edremit’e gelmeye cesaret edememiştir.

Ayvalık Cephesi, Türk İstiklâl Harbi Tarihinde ilk askerî direniş, ilk askerî kurşun, ilk cephe, düşmanla ilk görüşme ve ilk protokol olarak kayıtlara geçmiş, Kuvayı Milliye ifadesi silahlı bir teşkilatlanmada ilk olarak Ayvalık Cephesinde kullanılmıştır. Ayvalık cephesinin açılmasından sonra, 6 Haziran 1919’da, 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa Balıkesir’e gelmiş ve burada karargâh kurmuş,bölgeyi özel mıntıkalara bölerek düşmanı durdurma politikasına yöneltmiştir.

 Bu gelişme üzerine, Akçay, Kadıköy, Ayvalık ve Edremit’i içine alan bölge Ayvalık Mıntıkası olarak belirlenmiş, mıntıka sorumluluğu ve bölgenin emniyetini sağlama görevi 172. Alay Kumandanı Ali Bey’e verilmiştir.Yarbay Ali Bey (Çetinkaya), halkı da silahlandırarak birliği ile 29 Mayıs 1919’da Ayvalık’ı işgal eden Yunanlara karşı ilk kurşunu atarak direnişe geçti. Ayvalık cephesindeki birlikler ve Kuvayı Milliyeciler 1920 yılının sonuna kadar Yunan ordusunun iç kesimlere geçmesine engel oldular.

Batı Anadolu’da ilk örgütlenme Balıkesir’de, bir avuç insanın önayak olmasıyla başlamış, halkın fedakârlıklarıyla kısa surede Milli Mücadele’de önemli başarılar kazanılmıştır. Son asker kurşunu ise 17 Eylül 1922’de Bandırma’da atılmıştır.

6 Şubat 1923’te, Balıkesir’in Kurtuluşu’nun beşinci ayında Balıkesir’i ziyaret eden Atatürk; “Zafer benim değil, milletindir. Bu millet çok büyük zaferler gördü. Fakat sonuçlarından istifade edemedi. Millet çalıştıkça daha çok zafer kazanacaktır…” dedi.

Balıkesir halkının uzun süredir beklediği İstiklal Madalyası, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü onuruna artık Balıkesir’e gelmelidir. İstiklal Madalyası, Balıkesir Kuva-yı Milliye şehitlerimize borcumuzdur.

Derneğimiz Balıkesir’in haklı isteğinin yanındadır. Derneğimizin bölgedeki üç Şubesinde, Balıkesir ilimize kurtuluşunun 100. yılında İstiklal Madalyası verilmesi için imza masaları açılacaktır. İlk imza masası, Yarbay Ali Çetinkaya’nın, Kurtuluş Savaşının ilk asker kurşununu attığı Ayvalık’taki CKD Şubemizdeaçılacaktır. Hemen ardından, “Kuva-yı Milliye” adının, ilk kez milislerin kollarına taktıkları beyaz pazubente yazıldığı Edremit’teki ve “Kuva-yı Milliye Şehri” Balıkesir merkezdeki CKD Şubelerimiz imza masalarını açacaklardır.

Bugün, “Kuva-yı Milliye Ruhu” sözünü ağızdan çıkarmak kolaydır; “Kuva-yı Milliye Ruhu”nu hayata geçirmek ise Türkiye’nin emperyalizme karşı çağımızda devam eden bağımsızlık mücadelesinde sınanmayı gerektirir. Cumhuriyet Kadınları Derneği bu sınavdan defalarca geçmiş olmanın gururunu taşımaktadır.

Cumhuriyet Kadınları’nın Kuva-yı Milliye Ruhu ile başlattığı “Balıkesir’imiz Hak Ettiği İstiklal Madalyası’nı Bekliyor!” imza kampanyasına tüm yöre halkımızın katılacağından eminiz.

Yerel basında yer alan basın açıklaması haberlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.balikesirposta.com.tr/haber/kuva-yi-milliye-sehri-balikesirimiz-hak-ettigi-istiklal-madalyasini-bekliyor-1258.html

Facebook
Twitter
WhatsApp