Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

LGBT MERKEZİ’ NE TEPKİ

LGBT MERKEZİ’ NE TEPKİ

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin sosyal medya hesabından duyurduğu ve katılımcı çocuklara kayıt formunda “cinsiyet beyanın”, “kullanmak istediğin ismin” sorularının sorulduğu Toplumsal Cinsiyet Atölyesi, derneğimizin ve Bursalı vatandaşlarımızın tepkisiyle iptal edildi.

Konuyla ilgili basın açıklaması düzenleyen CKD Osmangazi Şube Başkanı Sevim Erol, belediyeye bağlı olarak “Toplumsal Eşitlik Merkezi” adı altında faaliyet yürüten LGBT Merkezi’nin de kapatılmasını istedi.

İşte basın açıklamasının tamamı:

Sayın Basın Mensupları,
Değerli Bursa Halkı,

Nilüfer Belediyesi önündeyiz. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden burada buluşmamızın sebebi emperyalizmin sinsi planı LGBT dayatmasına karşı ailemizi ve geleceğimizi korumak istememizdir. Cumhuriyet Kadınları varsa LGBT propagandasına, LGBT dayatmasına geçit yok!

Bildiğiniz üzere Nilüfer Belediyesi Gençlik Merkezi, Toplum Gönülleri Vakfıyla beraber Toplumsal Cinsiyet Atölyesi düzenleyeceğini duyurmuştu. Derneğimizin basın açıklaması yapacağını duyurması ve sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine toplumsal cinsiyet atölyesi iptal edildi.

Milletimizin haklı tepkisi Nilüfer Belediyesi’nin masum göstermeye çalıştığı Toplumsal Cinsiyet Atölyesini iptal ettirmiştir! Bu Türk kadının başarısıdır. Bu Türk Milletinin başarısıdır.

Bundan sonra belediyeler toplumsal cinsiyet ideolojisinin reklamını yapamazlar, LGBT propagandası yapamazlar. Yalnızca Nilüfer Belediyesi’ni değil, bütün belediyeleri ikaz ediyoruz. LGBT propagandasına geçit vermeyiz!

Nilüfer Belediyesi bünyesinde, hala bir LGBT dayatması merkezi barındırmaktadır. 2016 yılında kurulan Toplumsal Eşitlik Merkezi cinsiyetsizleştirme projelerinin merkezidir. Bu emperyalizmin ailemize, kadına, insanlığa yönelik saldırısıdır.

Soros fonlarıyla çocuklarımıza toplumsal cinsiyet atölyelerinde “beyana dayalı cinsiyet” safsatafasını dayatıyorlar. Bizim bildiğimiz, çocukların dolduracağı bir katılım formunda “cinsiyet” “kız” veya “erkek” mi diye sorulur, burada ise “cinsiyet beyanınız” diye soruluyor. Yani çocuğa cinsiyeti sorulmuyor, tercih ettiği cinsiyetini beyan etmesi isteniyor. Cinsiyet bir tercih değildir. Cinsiyet tercihinden söz edilen yerde bilim yoktur. Dayatma vardır.

Toplumsal Eşitlik Merkezi değil LGBT dayatma merkezi!
Nilüfer Belediyesi’nin resmi sitesinde yapılan bir açıklamayı okuyorum: “belediye bünyesinde 2016 yılında “toplumsal eşitlik merkezi” Eşitlik Birimi çatısı altında kurulmuştur. Merkez, kadınların yanı sıra LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye’de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır.”

Bu bir utanç ifadesidir! Eşitlik birimi dedikleri birim belediyemizi emperyalist merkeze bağlama projesidir.

Avrupa Birliği (AB), ABD, İsveç, Hollanda büyükelçilikleri, Sorosçu Açık Toplum Vakfı tarafından resmen desteklenen Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) birçok belediyedeki Eşitlik Birimi’ni denetleyerek birimlerin faaliyetlerini takip ediyor. Bu doğrultuda derneğin görevlendirdiği koordinatörler, belediyelerle yaptıkları görüşmelerde doğrudan Eşitlik Birimleri’nin faaliyetlerini öğreniyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği adıyla hareket eden birimlerin ana konusu ise LGBT’dir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini kadın-erkek eşitliği zannedenler büyük gaflet içindedir!

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) de resmi internet sitesinde derneğin “kuir” ve “feminist” olduğunu, “LGBTİ+ hareketinde yer aldığını” ve “ikili cinsiyet sistemini sorguladığını” ifade ediyor. Derneğin resmi destekçileri arasında Şişli ve Kadıköy Belediyeleri ile Avrupa Birliği, ABD Büyükelçiliği, İsveç Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği ve ABD merkezli Açık Toplum Vakfı da yer alıyor. Ayrıca derneğin “değerlerimiz” açıklamasında LGBTİ+ hareketi, kuir ve feminizm yer alıyor.
CEİD, 2021’de hazırladığı “Belediye Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi” raporunda bahsi geçen 29 belediye içerisinde Bursamızın en önemli belediyelerinden Nilüfer Belediyesi de yer alıyor. Raporda projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği açıkça belirtiliyor. Yani bu belediyelerdeki Eşitlik Birimlerinde, emperyalist devletlerle iş tutarak LGBT dayatması yürütülüyor. Bunu gizleyemezler, örtbas edemezler, gerçek budur!

İçişleri Bakanlığımız dün yani 2 Aralık 2022 tarihinde Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan merkeze ilişkin inceleme başlattığı duyurdu. Bakanlığımızı tebrik ediyoruz. Türk Kadını adına Türk Milleti adına bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ancak yetmez diyoruz!

Belediyelerimiz LGBT dayatmasının merkezi olamaz! Halkın kaynakları çürümeye aktarılamaz. Derhal bütün belediyelerdeki bu merkezlerin kapatılmasını talep ediyoruz. Milletimize çağrımızdır. Bugün itibariyle Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası başlatıyoruz. Gelin milyonlarca imza verelim ve bu dayatma merkezlerini kapatalım.

Kadınların gücü LGBT dayatmasını yenecek güçtür!
Toplumsal eşitlik ancak kadın erkek arasındaki eşitsizlik giderilince sağlanır.

Milletimizin kadına erkek eşitliğine dair hassasiyetini kullanmaya çalışıyor. Utanmadan bir de gerçek niyetlerini gizleyerek duygu sömürüsü yapıyorlar.
Toplumsal cinsiyet kavramının tanımı ve Batı’daki içeriği bellidir. Yoruma açık değildir.
İngiltere’de BBC’nin okul kanalının 9-12 yaş arası çocuklara ithafen yayınladığı filmde 100’den fazla toplumsal cinsiyet kimliği olduğu öğretilmeye başlanmıştır. 
Facebook, üyelerinin cinsiyetlerini tanımlamak için en az 58 farklı toplumsal cinsiyet kimliği kullanıldığını açıklamıştır. 
Pek çok Avrupa ülkesinde kimliklerde cinsiyet seçeneğinde kadın ve erkekten başka cinsiyet türleri bulunmaktadır. Velhasıl toplumsal cinsiyet ifadesi kadın ve erkek dışında cinsiyet türlerini ifade etmektedir. Bunun kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle bir ilgisi yoktur. İşte sinsilik tam da buradadır.
LGBT dayatmasını, kadının sorunları arkasına gizleyemezler. Kadın hareketini, LGBT propagandasıyla zehirlemek kadına düşmanlıktır. Bu yüzden biz Cumhuriyet kadınları olarak;

Ailemizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi koruyacağız.
LGBT dayatmasına geçit vermeyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Cumhuriyet Kadınları Derneği
Osmangazi Şube Başkanı
Sevim Erol

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.