MİLLİ DAYANIŞMA GÜNLERİNDE CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ

MİLLİ DAYANIŞMA GÜNLERİNDE CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ

Toplumların dayanışma yönünden sınav verdiği olağanüstü dönemler vardır. Bunlar depremdir, seldir, yangındır, kıtlıktır, ekonomik çöküntüdür ya da mevcut durumda sınavını verdiğimiz salgın hastalıklardır. Bu dönemlerdeki dayanışma o toplumun değerlerini, kültürünü, vicdanını resmederek tarihe kaydolur. Türk toplumu tarihler boyu bu sınavlardan geçmiş, dayanışmanın gücünü gururla tarihine yazdırmıştır.

Bugün Türk milleti olarak, Dünya’yı saran Salgın hastalıkla baş etmenin mücadelesini vermekteyiz. Cumhuriyet Kadınları Derneği bu toplumsal mücadelede Türk kadınının dayanışma ve mücadele gücünü ve elbette kapasitesini göstermekte kararlı yegâne kadın örgütüdür. Bu sınavın devletin bekası, milletin devamlılığı için verilmesi gerektiğinin bilincindedir.

Bir demokratik kitle örgütü olan derneğimiz, vatanımızın ve milletimizin üstün çıkarlarını gözeterek Salgının ilk günlerinden itibaren halkımızın, mağdurun, ihtiyacı olanın ve elbette sağlık ordusunun yanında mücadeleye başlamıştır. Salgın hastalıklarla mücadelede kapsayıcılığın önemini bilerek dayanışmayı tüm şubelerine yaymıştır.

Üyelerimiz, başta yalnız yaşayan üye ve dostları olmak üzere, evden çıkmama zorunluluğu olan yurttaşlarımıza destek vermekte, evinde bir anne titizliğiyle kendi elleriyle yaptıkları yemekleri sağlık kurumlarına göndermekte, kişisel bağışlarıyla maske, eldiven, siperlik temin ederek kullanması zorunlu kişilere ulaştırmakta, evine çekilen Diyarbakır Anası’na her yoldan desteğini sürdürmektedir.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Salgın afetinden en kısa zamanda, en az kayıpla çıkmamız için köklerinden aldığı milli dayanışma ruhunu diri ve canlı tutarak ve aynı zamanda, umutsuzluk ve karamsarlık yayan söylemlerin önüne dikilerek toplum yararına çalışma görevini yerine getirmektedir.

Tülin Oygür
CKD Genel Başkanı

Facebook
Twitter
WhatsApp