NURAN HEPER CKD GENEL BAŞKANLIĞI’NA ADAY

NURAN HEPER CKD GENEL BAŞKANLIĞI’NA ADAY

Nuran Heper, 29 Şubat’ta Ankara’da yapılacak olan CKD Genel Kurulunda Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Adaylık açıklaması yapan Nuran Heper şunları söyledi:

Derneğimizi, 5 Aralık 1997 tarihinde, seçme ve seçilme hakkımızın tanınarak güvenceye kavuşmasının yıl dönümünde kurduk. 29 Şubat 2020 Cumartesi günü ise 9. Olağan Genel Kurulu’muzu Ankara’da gerçekleştireceğiz. Bugün ise Derneğimizi kurma fikrinin filizlenmesine neden olan bir yürüyüşün; bir başkaldırının yıl dönümü.

Tam 23 yıl önce bugün, tırmanan gericiliğe karşı Ankara’da demokratik kitle örgütleri ile birlikte “Şeriata Karşı Kadın Yürüyüşü’’nü gerçekleştirdik. 50.000 kadının katıldığı bu yürüyüşün ardından 32 kadınbir araya gelerek Derneğimizi kurduk. Burada kendilerini ve bugüne kadar Cumhuriyet Kadınları Derneği’ne emeği geçen tüm Cumhuriyet Kadınlarını saygıyla selamlıyoruz. Az sayıda, ama kararlılıkla çıktığımız bu yolda, 86 şubede bugün bize binlerce kadın eşlik ediyor. Aynı ülküyle dayanışma içinde bir aradayız. Amacımızı, Dernek Tüzüğünde şöyle ifade ettik:

‘’Cumhuriyet Kadınları Derneği Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri ile kazanılmış olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, özgürlük, demokrasi ve aydınlanmanın korunması, savunulması ve halk yararına geliştirilmesi için çalışır.’’

Ülkemiz kadınlarının hak mücadelesi, salt kadının insan hakları mücadelesi değildir. Kadınlarımız, haklarını savunabilecekleri tam bağımsız bir ülkede yaşama mücadelesinde de en önde olmayı başarmışlardır.

Cumhuriyet Devrimi Yasaları, kadınların hakları ve eşitlik mücadelesi için ilk güçlü adımlar olmuştur. Cumhuriyet devrim ve ilkelerini temel alarak kadının özgürleşmesi, eşit haklara sahip olması amacıyla çalışan bir dernek olarak diyoruz ki:

-Kadınlar olarak emeğimizin ürünü olan ve bizi ileriye taşıyacağına inandığımız tüm kazanımlarımıza sahip çıkmayı görev kabul ediyoruz.

-İktidarın, kadın bedeni üzerinden sürdürmeye çalıştığı politikaların, kadını ikincilleştiren ve aşağılayan politikalar olduğunun bilincindeyiz.

-Kadının dünyaya getireceği çocuk sayısından başlayarak,kürtaja dek uzanan ve kadının kendi bedeni üzerindeki söz hakkını, iktidarın isteklerine terk etmeye çalışan anlayışlara karşı çıkıyoruz.

-Eğitim sisteminin hedefinde muhafazakar bir gençlik yetiştirmek isteği olduğunu biliyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın aydınlanma olanaklarından mahrum edilerek eve kapatılmak istendiğinin farkındayız. Kızlarımızın eğitim olanaklarından yararlanması;çocuk yaşta zorla evlendirmeler ve çocuk işçiler olmaması için mücadele etmeyi görev sayıyoruz.

-Sürekli katlanarak artan kadın cinayetlerinin önlenmesi için uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği ilkelere bağlılığı önemsiyoruz. Bu çerçevede düzenlenen yasalarımıza ve haklarımıza sahip çıkıyoruz. Şiddetin salt yasal düzenlemelerle engellenemeyeceğini, sorunun iktidarın, kadını ikincil gören bakış açısından kaynaklandığını biliyoruz. Bu anlayışın değiştirilmesi için mücadelede kararlıyız.

-Kadın emeğinin değersiz, tarımda ve evde ‘’ücretsiz aile işçisi’’ olarak görülmesine karşı çıkıyor, mücadelemizin aynı zamanda emeğin mücadelesi olduğunun altını çiziyoruz.

-Kadın sorunlarının çözümü için kadınların demokratik kitle örgütlerinde daha çok görev almalarının önemine dikkat çekiyoruz. Kadınlar bu alanda ne kadar geniş katılımlı bir varlık gösterirlerse, hayatın her alanında eşitlikçi bir anlayışınhakim olacağının bilincindeyiz.

-Haksız savaşların en çok kadınları vurduğu gerçeği karşısında, barışı temel almayan dış politikalarave haksız savaşlara karşı olduğumuzu ısrarla belirtiyoruz. Bu nedenle bütün yüreğimizle Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Yurtta Barış Dünyada Barış’’ şiarına bağlıyız.

-Kadınları her alanda eşit kılacak politikaları yaratmanın kadınların güç birliğiyle olanaklı olduğuinancıyla, tüm kadın kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle dayanışma içinde mücadelemize devam edeceğiz.

Kadının eşitlik mücadelesinin öncülerinden olan Halide Edip, işgal altındaki Anadolu’da “Kalbimizdeki isyan, kuvvetimizdir’’ diyordu.Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin yönetimine aday olan bizler, tüm kadınların isyanını, Derneğimiz aracılığıyla yüksek sesle haykırmaya ve sorunlarımızın çözümü için el ele olmaya hazırız.

Tümkadınlarımızı, dayanışma içinde gücümüzü birleştirerek, tam bağımsız demokratik bir Türkiye ve laik, sosyalbir hukuk devleti için, Derneğimizi yaratan ruh ve inançla yola çıkmaya ve bu yolculukta yan yana olmaya davet ediyor, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanlığı’na adaylığımı açıklıyorum.

NURAN HEPER KİMDİR

Sayın NURAN HEPER  1950 Sivas doğumludur. Eğitimci bir anne ve babanın kızıdır. Öğrenim hayatı Sivas’ta geçmiştir. Sivas Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra 35 yıl eğitim ordusuna öğretmen olarak hizmet etmiştir. Anadolu Üniversitesi’nde lisans tamamlamıştır. İki yıl Başkent Öğretmen Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Nuran HEPER, 4 yıl CHP Çankaya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. 2014 yılından beri üyesi olduğu Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin son iki dönem Genel Yönetim Kurulu’na seçilmiş, halen bu görevine devam etmektedir. Nuran HEPER aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi üyesidir.Evli ve iki çocuk annesi olan Nuran HEPER’in iki de kız torun vardır.

Facebook
Twitter
WhatsApp