RESİM VE ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

RESİM VE ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ

SU VARMIIIIŞ, SU YOKMUŞ

RESİM VE ÖYKÜ YARIŞMASI

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Su Bilinci Kampanyası kapsamında, ilköğretim öğrencisi çocuklarımıza yönelik resim ve öykü yarışmaları düzenlemiştir.

Resim ve öykü yarışmasının düzenlenme amacı; çocuklarımızı, canlıların yaşaması için suyun şart olduğu, fakat dünyada ve ülkemizde yağmurlar azaldığı için suyun da azalmaya başladığı, sularımızı dikkatli kullanmazsak kuraklık olacağı, bu nedenle doğayı, hayvanları ve insanları korumak için herkesin suyu dikkatli kullanması gerektiği yönünde bilinçlenmeye yöneltmek ve hayal güçleriyle geri dönüşler almaktır.

SU VARMIIIIŞ, SU YOKMUŞ RESİM YARIŞMASININ ŞARTNAMESİ:

 1. Yarışmanın konusu “su”dur. Çocuklarımız yarışmaya sunacakları resimlerde, su hakkında hayal dünyalarındaki her şeyi konu edebilirler.
 2. Yarışmaya İlköğretim 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.
 3. Yarışmaya her çocuk yalnız bir resimle katılabilir.
 4. Yarışmada yağlıboya dışında her türlü resim boya ve malzemesi (pastel boya, sulu boya, guaj boya, karışık teknik vb.) kullanılabilir.
 5. Resimler, kısa kenarı en az 35 cm ve uzun kenarı en fazla 50 cm olmak şartıyla, istenen boyutta olabilir.
 6. Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
 7. Resmin ön yüzünde hiçbir kimlik bilgisi olmayacaktır. Resmin arka yüzüne, sağ veya sol alt köşeye, 15 cm. x 10 cm.lik bir etiket üzerine, silinmeyen kalemle yarışmacının adı ve soyadı, yaşı, iletişim adresi ve iletişim telefonu yazılacaktır. Etiketsiz resimler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 8. Yarışmaya katlanmış, yıpranmış, kırışmış çalışmalar kabul edilemeyecektir. Posta ile gönderimlerde resimler katlanmadan, iki karton veya mukavva arasında büyük bir zarf içinde yollanabilir.
 9. Yarışmaya sunulan resimlerin her türlü yayım hakkı Cumhuriyet Kadınları Derneği’ne ücretsiz olarak devredilmiş olur ve yayımlanması durumunda telif ücreti talep edilemez. Yarışmaya katılmakla bu şartlar kabul edilmiş sayılacaktır.
 10. Yarışma jürisi Resim Öğretmenliği alanında deneyimli öğretmenlerden oluşturulmuştur.
 11. Jüri değerlendirmesi sonucunda 5 yarışmacıya başarı, 5 yarışmacıya teşvik ödülü verilecektir.
 12. Yarışma sonunda, ödül kazanan resimler ile sergilenmeye değer bulunan resimler dijital sergi salonunda sergilenecektir. Bu şekilde resimlerin çok geniş kesimlerce görülebilirliği sağlanmış olacaktır.
 13. Resimlerin son teslim tarihi 22 Mart 2021’dir. Yarışma sonuçlarının duyurulma tarihi 23 Nisan 2021’dir.
 14. Resimlerin gönderileceği adres:

Aysan Canver

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri

Hoşdere Caddesi, No: 117 / 28

Yukarı Ayrancı

Çankaya / ANKARA

SU VARMIIIIŞ, SU YOKMUŞ ÖYKÜ YARIŞMASININ ŞARTNAMESİ:

 1. Yarışmanın konusu”su”’dur. Çocuklarımız, suya dair istedikleri her şeyi, istedikleri şekilde öykülerinde kullanabilirler.
 2. Yarışmaya İlköğretim 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
 3. Yarışmaya her çocuk yalnız bir öyküyle katılabilir.
 4. Öyküler bilgisayarda veya el yazısıyla yazılabilir.
 1. Bilgisayarda, pdf formatında, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak, 3 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 2. El yazısıyla A4 kâğıda, kâğıdın tek yüzünde ve 5 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 1. Yarışmaya gönderilen öyküler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
 2. Öykünün sonuna yarışmacının adı ve soyadı, yaşı, iletişim adresi ve iletişim telefonu yazılacaktır.
 3. Yarışmaya sunulan öykülerin her türlü yayım hakkı Cumhuriyet Kadınları Derneği’ne ücretsiz olarak devredilmiş olur ve yayımlanması durumunda telif ücreti talep edilemez. Yarışmaya katılmakla bu şartlar kabul edilmiş sayılacaktır.
 4. Yarışma jürisi Sınıf Öğretmenliği ve Edebiyat alanında deneyimli öğretmenlerden oluşturulmuştur.
 5. Jüri değerlendirmesi sonucunda 5 yarışmacıya başarı, 5 yarışmacıya teşvik ödülü verilecektir.
 6. Yarışma sonunda, ödül kazanan öykülerle birlikte diğer öykülerden bir seçki oluşturulacak ve öykü kitabı olarak basılacaktır.
 7. Öykülerin son teslim tarihi 22 Mart 2021’dir. Yarışma sonuçlarının duyurulma tarihi 23 Nisan 2021’dir.
 8. Öyküler posta veya e-postayla gönderilecektir.

Posta Adresi:

Aysan Canver

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri

Hoşdere Caddesi, No: 117 / 28

Yukarı Ayrancı

Çankaya / ANKARA

E-posta Adresi:

ckdgenelmerkez@gmail.com

Facebook
Twitter
WhatsApp