Tarım ve Orman Bakanı’na Sesleniyoruz: “PLANLI TARIM ÜRETİMİNE GEÇİŞTE KADINLARIMIZA ALAN AÇIN”

Tarım ve Orman Bakanı’na Sesleniyoruz: “PLANLI TARIM ÜRETİMİNE GEÇİŞTE KADINLARIMIZA ALAN AÇIN”

Kadınların üretim ve istihdamda çok daha fazla yer alması yönünde çalışmalar yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin (CKD) Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, bu yıl Eylül ayından itibaren tarımda planlı üretime geçileceğini bildiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenerek, kadınlarımızın istihdama sevk edilmesinde bu girişimin önemli bir fırsat yaratacağını ve mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tülin Oygür yazılı açıklamasında; kadınların işgücüne katılma ve istihdam oranlarında Türkiye’nin yıllardır değişmez şekilde OECD ve AB ülkeleri içinde en alt sırada olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
“TÜİK verileri apaçık gösteriyor ki, 15 yaş ve üzeri (çalışma çağındaki) kadınların işgücüne katılma ve istihdam oranları 1988 yılında %34,3 iken, 2022 yılında ancak %35,1 olmuştur. 1980 yılında küresel ekonomik sisteme bağlanmamızla başlayan üretimdeki gerileme, erkekten çok daha fazla kadınımızı işgücü nüfusumuzdan koparmış, kadınlardaki bu oran 2000’li yıllarda %23’lere kadar düşmüş, kadınlar evlere kapatılmıştır. Kadının işgücüne katılımı ancak 30 yılda 1988 yılındaki oranına çıkabilmiştir (2018 yılında %34,2). 2022 yılında ‘müjdelenen’ kadının işgücüne katılım oranındaki artış, 34 yıl öncesinin sadece 2 puan fazlasıdır (%36). Ve ülkemiz kadın istihdamında hala açık ara OECD ve AB’nin en geri ülkesidir. Bizden bir önce gelen Kosta Rika’da bile bu oran %47’dir. Türkiye dünyanın büyük ekonomileri arasındadır diyoruz ama kadınımızın durumu da budur. Bu kara tablo, kadınımızın ve aynı zamanda milli ekonomimizin alnına yapışmıştır.”

“Tüm kadınlarımızı kendi ayakları üzerinde duran, onları erkekle eşit düzeyde toplumsal yaşama katılan ve yön veren, onurlu, başı dik yurttaşlar yapmanın yollarını açmak zorundayız. Bu konu, kadının onurlu ve saygın yurttaşlığı kadar, zorunlu olduğumuz milli üretim seferberliğinin gerçekleştirilmesi için de hayati önemdedir. Kadın istihdamı alanında yaptığımız çalışmalarda kadınlarımızın üretmek, çalışma hayatına katılmak konusunda kararlı olduklarını saptıyoruz.”

“Kadınlarımız üretmek istiyor. Ülkemiz mevcut sistemden kopmak ve büyük bir üretim seferberliğine girmek zorunda… İşgücüne katılmak isteyen büyük kadın nüfusumuzu artık görmezden gelemeyiz. Kadınımızı da bağımsız ekonomik atılımımızı da heba edemeyiz. Çalışma yaş aralığındaki kadınlarımızın üretim ve istihdamdaki oranını, ilk basamakta %50’lerin üzerine çıkarmak için politikalar üretmek zorundayız.”

“Ekonomimizdeki acı tablo, kaçınılmaz olarak iktidarı köklü çözümler üretmeye zorlamaktadır. Devletin gücünün belirleyici olduğu karma ekonomik sisteme geçmek ve planlı kalkınma hedeflerine göre üretim atağını başlatmak zorundayız. Mevcut küresel sistemde kalarak bu kökten değişimin yapılamayacağı açıktır. Bununla birlikte, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ‘Birinci önceliğimiz Türkiye’nin gıda arz güvenliğini sağlamak’ diyerek tarımda planlı üretime geçileceğini açıklamıştır. Sayın Bakan 3 yıllık destek programları açılacağını, aile işletmelerine ve kadın işletmecilere ilave destek verileceğini belirtmiştir. Planlamayla tarımsal üretimde verimliliğin ve üretimin artırılması hedeflendiğine göre tarımda işgücünün artırılması da gündemde olacaktır. Bu sürecin; planlamadan eğitimlere, tarım işçiliğinden denetleme, kontrol, veri toplama, istatistik işlerine, ürünün işlenmesinden piyasaya sunulmasına kadar tüm basamaklarında ihtiyaç duyulacak yeni işgücünün istihdamında kadınlarımıza öncelik verilmesini Sayın Bakandan talep ediyoruz. Aynı zamanda kadın çiftçilerimizin sosyal güvenceye kavuşturulmasını istiyoruz. Kadın kooperatifçiliğiyle kadın istihdamını artırmış görünme kolaycılığını bırakmalıyız. Kadınlarımız için gerçekçi, kalıcı çözümler üretmek üzere artık bir yerden başlayın, diyoruz.”


Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Prof. Dr. Tülin Oygür
Facebook
Twitter
WhatsApp