GENEL BAŞKANIMIZ TÜLİN OYGÜR’DEN TTB’YE: AÇIKLAMA LGBT İDEOLOJİSİNE SADAKATLE DOLU

GENEL BAŞKANIMIZ TÜLİN OYGÜR’DEN TTB’YE: AÇIKLAMA LGBT İDEOLOJİSİNE SADAKATLE DOLU

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve bazı uzmanlık dernekleri çocuklarda ‘cinsiyet değişimi’ sürecini başlatan tartışmalı araştırmaya sahip çıktı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, 18 yaş altı cinsiyet değiştirme ameliyatı çalışmasına sahip çıkan TTB’ye tepki göstererek uygulamanın yasal olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Tülin Oygür, “TTB’nin açıklamasında geçen ‘cinsiyet, doğumda tayin edilse de…’ ifadesi bilimsel gerçeğe kurşun sıkıp, cinsiyetin bir ‘atama’ olduğunu merkeze koyan LGBT ideolojisinin başlangıç cümlesidir.” dedi.

Oygür şunları kaydetti:

“İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 28 çocuğun cinsiyetine müdahale edildiği haberleri üzerine Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun yaptığı açıklama, tam da yaşanan olayın LGBT ideolojisi üzerinde inşa edildiğini göstermektedir. Zaten bu olaydaki gibi çocukları cinsiyetsizleştirme çaba ve eylemlerini gerçek bilim zemininde savunmanın imkânsızlığını biliyoruz.

BİLİMSEL GERÇEĞE KURŞUN SIKMAK

“TTB’nin açıklamasında geçen ‘cinsiyet, doğumda tayin edilse de…’ ifadesi bilimsel gerçeğe kurşun sıkıp, cinsiyetin bir ‘atama’ olduğunu merkeze koyan LGBT ideolojisinin başlangıç cümlesi, amentüsüdür. Yapılan işin ne kadar da bilimsel olduğunu anlata duran açıklama, cinsiyetin biyolojik olduğunu yazamayacak kadar LGBT ideolojisine sadakatle doludur. Biyolojik cinsiyete “atanmış cinsiyet” denmesinin nedeni bu “atamaya” itiraz yolunu açmaktır, hem de çocukluk döneminde…

TEMİZE ÇIKARMA ÇABASI

“TTB’nin açıklamasında, çocuk/ergenlerde rastlanan ve büyük çoğunlukla ergenlikte gerilediği bilinen ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ durumunun ‘ek tıbbi gereksinimleri’ olduğu, en güncel bilimsel önerinin de yaşamın erken dönemlerinden itibaren çocuğun ‘cinsiyet uyum süreci’ne alınması olduğu savunulmaktadır. Bu ifadelerde; bahse konu olayda 12 yaştan 17 buçuk yaşa kadar (ortalama yaş 16) 28 çocuğa uygulanan cinsiyet değiştirme (aslında cinsiyetini yok etme, cinsiyetsizleştirme) işlemlerini temize çıkarma kaygısı vardır. Ne kadar erken müdahale, o kadar iyi cinsiyetsizleştirme!

BATI’DAKİ GELİŞMELER

“Bu yapılanı ‘bilimsel’, itirazları da ‘bilim dışı’ diye savunan TTB’ye sormak gerekir. Bilimi takip etmeyi son beş yıldır bıraktınız mı? LGBT lobisinin beslendiği Batı’da bile son yıllarda, dürüst bilim insanlarının cinsiyet hoşnutsuzluğu olgularında ergenlik durdurmayı zararlı ve ‘önce zarar verme’ etik ilkesine aykırı olarak değerlendirdiklerini ve çocuklara çapraz hormonal tedavi uygulanmasının bilimsel kanıtlara dayanmadığını bildiren raporlarını siz niye bilmiyorsunuz?

YASALARA AYKIRILIK

“Bütün bunların dışında İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki uygulamada açıkça yasalara aykırılık bulunmaktadır. Tabii LGBT ideolojisinin bayraktarı TTB, bunu da açıklamasında yazmamaktadır. Medeni Kanun’umuzda cinsiyet değiştirme ameliyatının en erken 18 yaş bitiminde yapılabileceği hükmü varken bu olayda 18 yaşını doldurmamış 7 ergene yüzünü kadınsılaştırma, sesini değiştirme ve meme alma/meme büyütme şeklinde cinsiyet değişikliğine yönelik ameliyatlar yapılmıştır. Bu suçtur ve gereği yapılmalıdır. Bahse konu olaya itirazımızın hekimlerimize veya hekimlik mesleğine saldırı niteliğinde olması söz konusu olmadığı gibi, hekimlik ahlakına sadakatle bağlı ve bilimi sapkın ideolojilere araç kılmayı kabul etmeyen hekimlerimize cesaret vereceğine inanmaktayız.

Facebook
Twitter
WhatsApp