TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNE ANILARLA IŞIK TUTMAK

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNE ANILARLA IŞIK TUTMAK

ERMENİ SOYKIRIM YALANI-24 NİSAN

Ermeni meselesi Emperyalizmin bir oyunudur.Sanayi devriminden sonra batılı devletler hammadde ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla gözlerini Osmanlı topraklarına diktiler. İngiltere ve Rusya, Ermenileri “denizden denize Büyük Ermenistan ” hayaliyle kışkırttılar, silahlandırdılar.
Yüzyıllar boyu dost ve kardeşçe yaşayan ve yaşamakta olan iki toplumu birbirlerine düşman ettiler. 1887 tarihinde Hınçak ve 1890 da Taşnak derneklerinin kurulmasından sonra ayaklanmalar çıkardılar. Birinci Dünya Savaşında Ruslarla işbirliği yaparak Osmanlı Ordusunda büyük kayıplara neden oldular. Ordunun ikmal yollarını kestikleri gibi 30 bin Ermeni Osmanlı Ordusunun silah ve giysileriyle Rus Ordusuna katıldılar. Silahsız ve savunmasız insanları öldürüyor, soygunculuk yapıyor, köyleri basıyorlardı.
Tehcir (Zorunlu Göç) nedir ?Van’da Ermeni isyanı devam ederken Hükümete diğer bölgelerde de isyanların başladığı yolunda haberler geliyordu. 24 Nisan 19152 te zararlı faaliyetlerde bulundukları ve halkı ayaklanmaya teşvik ettikleri tespit edilen 235 Ermeni İstanbul’da tutuklandı. Ayaklanma ve cephe gerisindeki üzücü olayları önlemek amacıyla 27 Mayıs 1915 günü TEHCİR (zorunlu göç9 kararnamesi çıkarıldı. Tehcir, doğrudan doğruya cephelerin güvenini sarsacak bölgelerde uygulanmış, bu Ermeniler ülke sınırları içinde güvenli bölgelere iskan ettirilmişlerdir. 
Göç sırasında Ermenilerin can ve mal güvenliği görevi valilere verilmiştir. Askeri ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle iki taraftan da can kaybı olmuştur. Ermenilerin can kaybı 200 bin kişi olarak hesaplanmıştır. İtilaf Devletleri saflarında savaşıp ölenler ile göç sırasında, hstalık, yaşlılık gibi nedenlerle ölenlerin sayısı ile birlikte bu sayının 300 bin olduğu birçok kaynak tarafından belirtilmektedir. Oysa bu dönemde Türk-Müslüman kesimden ölenlerin sayısının 1 Milyondan fazla olduğu birçok kaynakta yer almaktadır. Savaş ortamında her iki taraftanda karşılıklı kırım olmuştur.
Asla soykırım olmamıştır.
Osmanlı topraklarında zaten gözü olan batı ülkeleri durumdan vazife çıkarıp milletimizi büyük bir insanlık suçuyla, soykırımla suçlamaktadır.
“Ermeni Soykırımı” büyük bir emperyalist yalandır, iftiradır.
Ermenistan’ın ilk Başbakanı ve Taşnak Partisinin kurucusu, O. Kaçaznuni’nin bir yurtdışı konferansına sunduğu raporda da Türklerin suçsuz olduğu belirtilmiştir
.”Biz saldırdık, Türkler vatanlarını savundular” denmektedir.

Birleşmiş Milletlerin 1948 tarihli soykırım tanımı , ” Soykırımı Önlemek ve Cezalandırmak Kanunu’nda ” yapılmıştır.
“Milli, etnik, ırkçı ve dini bir grubun üyelerine sırf bu gruba ait oldukları için ya tamamen ya da kısmen tahrip ve yok etmek gayesi ile yapılmış aşağıdaki hareketler;
öldürmek, bilerek fiziksel veya ruhsal zarara sebep olmak, yeni doğumlara mani olacak tedbirleri zorlayarak almak, bir toplumun çocuklarını bir başka topluma transfer etmektir..
Malta yargılamasının “Ermeni Soykırımı” iddialarını bütünüyle çürüten hukuki sonuçları tartışmasızdır. 1919-1921 yıllarıarasında soruşturulmuş ,ancak kanıtlanamamıştır.

Ermeni Soykırımı Emperyalist Bir Yalandır.

Hacer Öztürk
Tarih Öğretmeni
CKD Yönetim Kurulu Üyesi

Facebook
Twitter
WhatsApp