Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR DÜNYA DEVRİMİDİR VE İLELEBET SÜRECEKTİR! CUMHURİYETİMİZİN 97.YILI KUTLU OLSUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR DÜNYA DEVRİMİDİR VE İLELEBET SÜRECEKTİR! CUMHURİYETİMİZİN 97.YILI KUTLU OLSUN

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) 29 Ekim Cumhuriyet’in 97. Yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı basın bülteninde, “Dünya tarihi, 20. Yüzyıl’ın başında ‘kapitalizmden emperyalizme geçen Hıristiyan Batıya karşı’  kazanılmış 3 zaferden söz ederken, 1917 Bolşevik Devrimi ve 1919 Çin’in Kuomintang Devrimi’nin ardına, “1920 Türk Devrimi”ni koyar. Bizler, tarih bilinciyle ufukta görmekteyiz ki dünya emperyalizm kuşatmasını, bugün aynı coğrafyalardan yeniden yükselen başkaldırıyla, tarihe gömmeye hazırlanmakta. Ve inancımız tamdır ki 97 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti, tarihteki rolünü yine aynı başarıyla tekrar gerçekleştirecektir. İlelebet yayaşacak Cumhuriyetimizin 97 yılı kutlu olsun” denildi.

CKD Genel Merkezi’nden bugün (29 Ekim 2020) yapılan yazılı açıklamada, Ulu Önder Atatürk’ün, 9 Mayıs 1935’te Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4. Büyük Kurultayı’nı açarken, “Türk Genel Devrimi”nin ilk 16 yılını, şu kısa ve öz sözlerle özetlediği ifade edilerek; şöyle devam edildi:

“Uçurum kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş… Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız devrimler… İşte Türk Genel Devrimi’nin bir kısa deyimi…”

Büyük aydınımız Attila İlhan, işte bu ‘Türk Genel Devrimi’nin gerçekleştirdiği ‘mucizeyi’, gözümüzde yeniden aydınlattığında gördük ki ‘uçurumun kenarında’, yıkıntılar içindeki bir ülkeden direnişle,  savaşla zafere zuhur eden gerçek kuvvet, Samsun’dan başlayan bir ‘Anadolu Devrimi’ idi.  Anadolu Devrimi ise bütün bir dünya tarihi içinde, ‘mazlum milletlerin zalimlere karşı kazandığı zaferlerin en önemlilerinden biri’ydi. Çünkü tarih, 20. Yüzyıl’ın başında ‘kapitalizmden emperyalizme geçen Hıristiyan Batıya karşı’ kazanılmış 3 zaferden söz ederken, 1917 Bolşevik Devrimi ve 1919 Çin’in Kuomintang Devrimi’nin ardına ‘1920 Türk Devrimi’ni koymakta.  

Atilla İlhan bu bakışla bize, Türk Ulusuna önderlik eden Mustafa Kemal Paşa’nın tarihteki öneminin, ‘yalnızca bir kurtuluş savaşı lideri olmaktan çok daha fazlası olduğunu’ görmemizi sağlamıştır. Ona göre, önderimizle birlikte bütün bir ulus olarak, ‘tarihin daima şeref kürsüsünde olmak için, bu kadarı bile yeter…”

Cumhuriyet millet iradesidir

Hindistan’dan Afrika’ya kadar bütün bir İslam coğrafyasında, pek çok mazlum ülke devrimine örnek olan Türk Devrimi’nde ise Cumhuriyet’in temeli “millet iradesi”nden ilk kez 22 Haziran 1919‘da Amasya Genelgesi ile söz edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

23 Nisan 1920’de, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılmış; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla yetkisini halktan almıştır. Kurtuluş Savaşımız, TBMM’den yönetilmiş;  Türk Ulusu, vatanını erkeğiyle-kadınıyla savunmuş; ulusumuzun ‘200 yıllık makûs kaderi’ ni çizen emperyalizm, böylelikle yenilmiştir. 29 Ekim 1923 günü devletimizin adı  ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’, yönetim şekli ‘Cumhuriyet’ olarak ilan edilmiştir. Çünkü Cumhuriyet, Atatürk’ün deyimleriyle,  ‘erdeme dayanan bir yönetim’ ve ‘demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi’ idi. 13 ekim 1923’te Başkent ilan edilen Ankara ise tarihinde 2 kez (ilki 14. Yüzyılda bugünkü demokrasi kavramına benzer bir yönetimle idare edilen Ahi Devleti) Cumhuriyet ile böylece buluşmuş ve Atatürk ilke ve devrimlerinin de başkenti olmuştu…”

               Cumhuriyet kadınların omuzlarında yükselecek

               Cumhuriyet Kadınlarının, tarihi daima Ulu Önder Atatürk’ün deyişiyle, “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır” sözleriyle tartarak okudukları kaydedilen açıklamada, ayrıca şunlar vurgulandı:

               “Bugün gaflet ve sapkınlıkla Cumhuriyetimizin tarihsel gerçeklerini çarpıtmaya, milli değer ve kahramanlarımızı küçültmeye çalışan tarihçileri de böylelikle gerçek tarihçilerden seçip ayırmaktayız.      Bu bilinçle görmekteyiz ki dünya emperyalizm kuşatmasını, aynı coğrafyalardan yükselen başkaldırıyla,  tarihe gömmeye hazırlanmakta. Ve aynı bilinç bizlere zafere ulaşmak için görev ve sorumluluklar vermekte.  

               Türk Kadınının Milli Mücadele’deki kahramanlığını ve fedakârlığını tüm dünya bilmektedir. Atatürk, bunu bizlere Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez’ sözleriyle teslim ederken, bu sözlerin gelecek kuşaklara yüklediği sorumluluğu da vermiştir.       

               İşte Cumhuriyet Kadınları olarak bizler, Cumhuriyetimizin bugün de 100 yıl önce olduğu gibi, Güneydoğumuzdan Doğu Akdeniz’e; Kıbrıs’tan Batı Trakya’ya; Karadeniz’den Kafkaslara kadar Türkiye’yi kuşatmaya dönük tüm cephelere, yeniden Kuvayi Milliye ruhunu taşıyacağız. Cumhuriyetimizin, Atatürk ilke ve devrimlerimizin yılmaz savunucuları olduğunuzu dünyaya yeniden göstereceğiz.

               İşte göstermekteyiz… 100 yıl önce ‘Kara Vatanımız’ Anadolu için savaştık; bugün ‘Mavi Vatanımız’ için cephedeyiz. ‘Misak-ı Millimiz Mavi Vatan, Kuvayi Milliyemiz Donanmamızdır”  diyerek, geleceğimiz için Cumhuriyetimiz’in de Mavi Vatanımızın da vazgeçilmez olduğunu ulusumuzun bilincine yayıyoruz. Cumhuriyetimizin 97. yılında, 10. Yıl Marşı’nın söyleyen atalarımızla aynı ruhla, aynı sözleri yüreğimize yazıyoruz:            

               Türk’üz, Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!”

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.