YER GÖK YÜKSELEN KADIN YÜKSELEN TÜRKİYE MİTİNGİ

YER GÖK YÜKSELEN KADIN YÜKSELEN TÜRKİYE MİTİNGİ

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye’nin dört bir yanında 6 Mart Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingini örgütlüyor. Türkiye Gençlik Birliği de kadınıyla erkeğiyle üniversitelerde çalışıyor.

Haydi Türkiye, 6 Mart’ta Tandoğan’a!

Facebook
Twitter
WhatsApp