3 Mart, 3 Kanun, 3 Devrim

3 Mart, 3 Kanun, 3 Devrim

Anadolu’yu pençesine almış cehalet ve Ortaçağ karanlığına karşı Türkiye’nin
çağdaş uygarlık hedefi 3 Mart 1924’te, TBMM oturumlarında art arda kabul edilen
ve tarihe Üç Devrim Yasası olarak geçen 3 yasa ile resmen başladı.
Hilafetin Kaldırılması, Şer’iyye ve Efkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiyei
Umumiye’nin Kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunları, genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin siyasal ve toplumsal yaşamının tarihi dönüm noktasını
oluşturmaktaydı.
Bu kanunlarla birlikte hilafet kaldırıldı ve hanedanlık ülke toprakları dışına
çıkarıldı. Toplumu ilgilendiren işlerde yasama ve yürütme yetkileri TBMM’ye
geçti; şeriat son buldu. Genelkurmay bakanlığı kaldırılarak askerin siyasetle ilişkisi
kesildi; halk demokrasisinin önü açıldı. Öğretim birliği ile medrese eğitimi
kaldırıldı. Bilimsel, laik ve milli bir eğitimle “Ülküm: yükselmek ve ileri
gitmektir!” diyen nesiller yetiştirmenin yolu açıldı.
“Üç Devrim Kanunu” çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için, 97 yıl önce
attığımız ilk adımdır. Cumhuriyet Devrimi kanunları ve uygulamalarıyla hayat
bulan Türk kadınının temsilcileri olarak, yürümeye devam ediyoruz. Büyük
Önderimizi ve Devrimci Kadrolarını saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz.
Prof. Dr. Tülin Oygür
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı

Facebook
Twitter
WhatsApp