Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN EVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ BASIN BÜLTENİMİZ

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN EVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ BASIN BÜLTENİMİZ


5 Aralık 2022


Bir Tarikat Liderinin Altı Yaşındaki Kızını “Evlendirmesi” Tertemiz Dinimize İhanettir
Altı yaşındaki bir kız çocuğunun babası tarafından 29 yaşında bir erkekle “karı koca olmaya” zorlanması, insanlık adına alnımıza sürülen kara bir lekedir. Bu olayın bir tarikat içinde, kız çocuğunun tarikatın kurucusu babasıyla bir mürit arasında geçmesi ve olayın kızın annesi dâhil tarikat içinde bilinip kabullenilmesi, ahlaklı ve vicdanlı olma ve aklı kullanma öğretileriyle dolu tertemiz dinimize ihanettir.
Feodal kalıntıların sürdüğü bölgelerimizde görülen ve açıkça çocuk istismarı demek olan çocuk yaşta evlendirmeler can yakan konularımızdan birisidir. Devlet kurumlarımız bu soruna karşı canla başla mücadele vermektedir ve bu olguların sayısında anlamlı bir azalma olmuştur. Diğer yandan; küçük çocuğa cinsel tecavüz canavarlığıyla, münferiden yaşamın her alanında karşılaşma ihtimali, maalesef ki vardır.
Tarikat içinde yaşanan çocuk tecavüzü ise sözde dinimiz adına hareket eden bu yapıların, dine bağlılığı -vicdan yoksunu kişiler vasıtasıyla- insan ve çocuk hakkı aleyhine kullanabilme erkine işaret etmektedir. Burada din sopasıyla yapılan vicdansızlık vardır, ahlaksızlık vardır, kötülük vardır, suç vardır. Burada olmayan tek şey, temiz ahlak ve temiz vicdan demek olan dinimizdir.
Bahse konu olayda ilk soruşturma, 6 yaşından beri imam nikâhlı kocası tarafından tecavüz edilen kızın 14 yaşındayken doktora gitmesi ve doktorun olayı anlayıp ihbar etmesi üzerine başlatılmış fakat sahte raporlar, eksik inceleme, yalan beyan, vb. düzenlemeler sonucunda kapatılmıştır. Talihsiz kadının iki yıl önce fiziki şiddet ve tecavüz şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda savcılık iddianamesinde anne ve tarikat lideri babanın tecavüze göz yumduğu; annenin, babanın ve “evlendirildiği” kişinin zincirleme şekilde çocuğa cinsel istismar suçunu işledikleri ve “evlendirildiği” kişinin cinsel saldırı suçu işlediği belirtilmiştir. Bu kişilerin hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyor, davayı takip ediyoruz.
Burada dinimizi istismar etme, dindar insanımızı kahretme suçu da işlenmiştir. Bu durumda sormak gerekmez mi; tarikat okullarında nasıl bir din eğitimi yapılmaktadır? Cami yanlarında açılan, 3-6 yaş arası çocuklara haremlik-selamlık sınıflarda dini eğitim veren “sıbyan mekteplerinde” çocuklarımıza ne kazandırılmaktadır? Bir çocuğa soyut düşünmeyi tam kavradığı 11-15 yaştan önce sağlıklı din öğretisi verilemeyeceği gerçeğinin üzeri nasıl kapatılmaktadır? Bu sorulara en önce vicdanlı, dürüst din adamlarımız cevap bulmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti laiktir. Biz millet olarak laikliği benimsedik ve laik bir ülke olarak;
• Bütün çocuklarımızın bilimsel eğitimle donanarak hayata hazırlanmasını;
• Tek bir kız evladımızın bile nitelikli eğitimden koparılmasına izin verilmemesini;
• Tek bir kız evladımızın bile çocuk yaşta evlendirilmesine göz yumulmamasını;
• Din eğitiminin eğitim bilimine göre yeniden düzenlenmesini;
• Cemaat-tarikat okullarının ve “sıbyan mekteplerinin” kapatılarak “Öğretim Birliği Kanunu”nun tam olarak uygulanmasını;
• Dinimizin, din adına yürütülen her tür hukuksuz ve hatalı uygulamadan korunmasını, talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan

Prof.Dr. Tülin OYGÜR

Genel Başkanımız Prof. Dr. Tülin Oygür’ün Bir tarikat içinde 6 yaşında çocuğun evlendirilmesi ile ilgili açıklama yaptığı Ulusal Kanal canlı yayınınının önemli kesitlerini sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. İzlemek ve beğenip, paylaşmak için ??

Twitter
https://twitter.com/ckdgenelmerkez_/status/1603079070211792897?s=20&t=ta7L-hGaJw1lMEHkbXc9_w

https://twitter.com/ckdgenelmerkez_/status/1603085831245381634?s=20&t=ta7L-hGaJw1lMEHkbXc9_w

2 İnstagram
https://www.instagram.com/reel/CmKBdpIjoLC/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.instagram.com/reel/CmKCvnFDbAg/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

3 Facebook
https://fb.watch/hpObb_Xo4z/
https://fb.watch/hpOjuGkSXd/

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.