Kızılca Gün

Kızılca Gün

26 Aralık 2022

Kızılca Gün, 27 Aralık 1919


Türklerin önemli özelliklerinden biri devlet kurmadaki başarılarıdır. Türkler hiçbir zaman kendilerine ait olmayan, başka bir devletin esareti altına girmemişlerdir. Devletlerinin siyasi varlığı her tehlikeye düştüğünde derhal yeni bir Türk Devleti kurmasını bilmişlerdir. Osmanlı Devleti siyasi varlığını tamamladığında da yeni Türk Devleti onun yerini derhal alır.
Kızılca Gün; geleneklerimizde Türk Devleti’nin kurulduğu günün adıdır. 27 Aralık 1919 bir kuruluş günüdür. Ankara halkı Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti’ni günün önemine uygun olarak karşılamıştır. Halk günler öncesinden çevre köy ve kasabalardan akın akın Ankara’ya gelmiştir.


27 Aralık 1919 sabahı Seğmenler Samanpazarı’nda Seğmen Ateşi yaktılar. Seğmen Sancağı’nı açarak Seğmen Alayı kaldırdılar. Seğmen Alayı her zaman değil, önemli günlerde kalkar. Devlet dara düştüğünde, Seğmen Alayı’nın kalkması yeni Türk Devleti’nin kuruluş müjdesidir.
Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti’ni Dikmen sırtlarında karşılayan 3000 atlı, 700 yayanın arasında Beypazarı’nın atlı kadınları da vardır. Mustafa Kemal Paşa Seğmenlere “Buraya kadar neden geldiniz,” diye sorar. “Seni görmeye, yoluna baş koymaya geldik Paşam,” cevabı veren Seğmenler Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’da muhafızı, cephede de askeri olurlar.
İzmir’in işgalinden beri hiç davul sesi duyulmayan Ankara semaları o gün davul sesleri ile inler, kalesinde şanlı bayrağımız dalgalanıyordur. Türk devlet geleneğinde “davul” bağımsızlık sembolüdür.
Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 29 Ekim 1919’da Ankara müftüsü Rifat Börekçi’nin başkanlığında kurulur. Ankaralılar Kuvayı Milliyecidir.

14. yüzyıldaki Moğol istilası sonunda Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girer, yerini Türk Beylikleri alır. Ankara’da Ahi Cumhuriyeti kurulur. Beyliklerin her biri bir aileye veya hanedana; Ankara’da Ahi Cumhuriyeti ise halka (cumhura) dayanır. Mustafa Kemal Paşa’yı Dikmen sırtlarında karşılayan Seğmenler işte o halktır, “Cumhur”dur.
Atatürk, “Ben Ankara’yı coğrafya kitaplarından değil, tarih kitaplarından tanırım, çok önceden Selanik’teyken tanımıştım,” diyor. Millî Mücadele’nin karargâhı olarak da Cumhuriyetimizin başkenti olarak da Ankara’yı düşünmüştür.
23 Nisan 1920’de TBMM açılmış, Millî Mücadele TBMM tarafından yönetilmiştir. Zaferi TBMM’nin ordusu kazanmıştır. Askeri zafer Lozan’da siyasi zaferle taçlanmıştır.
29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile Ankara tarihte ikinci kez ve sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti başkenti olmuştur. Cumhuriyetimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaran “Atatürk İlke ve Devrimleri”nin hepsi TBMM’de tartışılmış, kabul edilmiş ve sonra uygulamaya konmuş, hayata geçmiştir.


Cumhuriyetimiz sonsuza kadar var olacaktır.


Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Yönetim Kurulu Üyesi
Hacer Öztürk

Facebook
Twitter
WhatsApp