Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

CKD UĞUR MUMCU’YU ANDI

CKD UĞUR MUMCU’YU ANDI

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Gazeteci Uğur Mumcu’nun katledildiği evinin önüne yürüyüş düzenledi. CKD Genel Sekreteri Şen Yazgan şunları ifade etti: “Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen kitleler hâlâ bu sokakta ise bu Uğur Mumcu’nun tam bağımsız Türkiye idealine ve Cumhuriyet devrimlerine sımsıkı sahip çıkmasındandır. Sanki bugünleri görerek yazıyordu. Bugün yaşadıklarımız onun bu tespitlerinin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Uğur Mumcu ‘tarafsız aydın olmaz. Aydın emperyalizme karşı net tavrını koymalıdır’ diyordu. Bizlere vasiyet bıraktı. Bizlere de aydın olmanın sorumluluğunu hatırlattı. Bu yüzden Uğur Mumcu’yu anmak ağlamakla, sızlamakla olmaz. Antiemperyalist ve eylemlilik içinde olmalıyız.” 

Arabasına yerleştirilen bomba ile katledilen Uğur Mumcu, ölümünün 26’ncı yılında da Türkiye’nin dört bir yanında anıldı. Ankara’daki adres Mumcu’nun katledildiği evinin önü oldu… Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) de Uğur Mumcu’nun evinin önüne bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği ve Ulusal Eğitim Derneği de destek verdi. Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı aynı zamanda Uğur Mumcu’nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu’nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Tülin Oygür ve Oktay Yıldırım da yürüyüşte yer alan isimler arasındaydı. Yürüyüş boyunca sık sık, “Mumcu’nun katili Amerika”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Atatürk gençliği görev başında” ve “Uğur’lar ölmez Atatürk yenilmez” sloganları atıldı. 

‘CKD ve TGB ÖNCÜLÜK GÖREVİNİ YAPIYOR’
Kardeşini CKD ve TGB’lilerle andığı için acısının hafiflediğini belirten ağabey Ceyhan Mumcu şunları dile getirdi: “Devrimlerimizin ve geleceğimizin güvenilir bekçileri TGB ile birlikte Uğur’u anıyoruz. Gerek CKD gerek TGB eylem planlarını, hedeflerini, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden, Nutkundan almıştır. Ağabeyi, avukatı bir uzmanı olarak Uğur Mumcu’nun en sadık, en içten takipçileri CKD ve TGB’dir. Onun için ben bu anmayı onlarla birlikte yapmanın Mumcu’nun ruhunu rahatlatacağını düşünüyorum. Uğur da ‘mücadelemiz boşa gitmemiş’ diyordur. CKD ve TGB ile burada olmak acımı hafifletiyor. CKD ve TGB geleceğe güvenle bakıyor. Uğur’un deyimiyle ‘daha iyi dünya için’ öncülük görevlerini yapıyorlar.” 

‘AYDINLARI TÜRKİYE’YE YÖNELİK SUÇLARA ALET EDEMEZLER’
Uğur Mumcu ve onun gibi gladyo tarafından katledilen aydınlarımızı anarak konuşmasına başlayan Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş ise şöyle konuştu: “Muammer Aksoy’u, Bahriye Üçok’u, Ahmet Taner Kışlalı’yı da, Uğur Mumcu ağabeyimizi de katlettiler. Bütün bu eylemlerin ortak bir hedefi vardı. Türkiye’nin Atatürkçülerinin, vatanseverlerini Türkiye’ye yönelik düşmanca planlara ortak etmekti. Bakın, Uğur Mumcu İkinci İsrail planına karşıydı. Uğur Mumcu, Amerikan devletinin Türkiye içindeki operasyonel örgütlenmesi olan FETÖ’ye de, Türk milletinin haysiyetini hedef alan sözde Ermeni soykırımı iddialarına da karşıydı. Uğur ağabey Türk milletinin yanındaydı. Ama Uğur Mumcu’ları hedef alanların çabaları nafiledir. Atatürkçüleri, devrimci aydınları Türkiye’ye yönelik suçlara alet edemezler. Uğur Mumcu’yu öldürebilirler ama onun fikirlerini öldüremezler. O emperyalistlerin yurt içindeki özel eylemcileri avuçlarını yalarlar. Bu ülkenin vatanseverlerini Amerikan uydusu yapamazlar. Bunun için Uğur katledildiği yerde Vatan Partisi olarak söz veriyoruz.” 

‘DEVRİMCİLERİMİZİN BIRAKTIĞI MİRASI KORUYACAĞIZ’
Emperyalizmi Türkiye’den söküp atana dek mücadele edeceklerine yemin eden TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer de şunları söyledi: “Uğur Mumcu, Türkiye’ye ve biz gençlere büyük bir emanet ve sorumluluk yükleyerek aramızdan ayrılmıştır. Nedir o emanet? Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlı olmaktır, halkçı, cumhuriyetçi, milliyetçi, laik, devletçi ve devrimci olmaktır. Emperyalizme karşı cesaretle ve korkusuzca mücadele etmektir. 
Uğur Mumcu olmak, hayatı amasız ve amansız yaşamaktır. Uğur Mumcuların gözü pektir, yüreği ateşli, kalemi kuvvetli, bilinçleri tazedir. Uğur Mumcuları öldürebilirsiniz ama fikirlerini, düşüncelerini öldüremezsiniz. O fikir, 2001 yılında şehit edilen Gaffar Okkan’da vardır. 1990’da katledilen Bahriye Üçok’ta, Muammer Aksoy’da, Abdi İpekçi’de, Turan Dursun’da vardır. Ve o fikir emperyalizmle mücadelemizde şehit verdiğimiz Ömer Halisdemir’de, Fethi Sekin’de, Şenay Aybüke Yalçın’da vücut bulmuştur. O fikir, anti-emperyalizmdir, saf Atatürkçülüktür. Bugün Uğur Mumcu’nun emanetini gururla taşıyan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri olarak; milletimizin gönlü rahat olsun, büyük devrimcilerimizin bıraktığı, Uğur Mumcu ağabeyimizin bıraktığı mirası koruyacağımıza söz veriyoruz. Emperyalizmi bu topraklardan söküp atana dek mücadele edeceğimize ve tam bağımsız Türkiye’yi kurana dek teşkilatlı bir şekilde çalışacağımıza yemin ediyoruz.”

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.