CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ GENEL KURUL İLANI

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ GENEL KURUL İLANI


Derneğimizin 10. Olağan Genel Kurul toplantısının 18.02.2023 tarihinde saat 11.00’de İçkale Hotel Maltepe Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:89 Çankaya / Ankara adresinde, aşağıda yazılı gündemle çoğunluklu olarak toplanmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 25.02.2023 tarihinde aynı adreste, aynı saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmadan toplanmasına karar verilmiştir.
Sayın delegelerimize ve ilgililere duyurulur.


Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Yönetim Kurulu

 1. Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divan Seçimi
 4. Genel Başkan açılış konuşması
 5. Faaliyet Raporunun okunması
 6. Mali Raporun okunması
 7. Denetim Raporunun okunması
 8. Raporlar üzerine görüşmeler
 9. Raporların ayrı ayrı aklanması
 10. Tüzük Madde 17/j’ye göre Dernek şubelerinin açılması, kapatılması ve şube yönetiminin görevden alınması işlemlerinin yürütülmesi için Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 11. Tüzük Madde 19/j’de değişiklik yapılması
 12. 2023 yılından başlayarak üyelik aidat bedelinin belirlenmesi
 13. Yeni dönem Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu adaylarının tanıtımı
 14. Seçimler
 15. Dilek ve temenniler
Facebook
Twitter
WhatsApp