KARTAL ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

KARTAL ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

Cumhuriyet Kadınları Derneği Kartal Şubemiz, genel kurulunu yapmak üzere aşağıdaki tarih ve gündemle, dernek binasında toplanacaktır.

1.toplantı 16 Kasım 2019 Pazar günü saat: 13.00, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 
2. Toplantı 23 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
Üyelere sosyal medya üzerinden ve cep mesajı ile toplantı duyurulacaktır.

Toplantı programı; 
1-Açılış
2-Saygı duruşu,İstiklâl Marşı 
3-Divan seçimi 
4-Başkanın konuşması 
5-Faaliyet Raporunun okunması 
6-Mali Raporun okunması 
7-Denetim kurulunun Raporunun okunması 
8-Raporlar üzerine görüşmeler
9-Faaliyet,Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası
10- Seçimler 
       a)Yönetim Kurulu 
           Asil ve yedek üye seçimi
       b)Denetim Kurulu 
           Asil ve yedek üye seçimi
       c)Genel Merkez Kurultayı
           Delege seçimi
11-Dilek ve temenniler
12-Kapanış.

Facebook
Twitter
WhatsApp