FATİH ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

FATİH ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

Cumhuriyet Kadınları Derneği Fatih Şubemiz, 4. olağan genel kurulunu yapmak üzere aşağıdaki tarih ve gündemle, Vezirçeşmesi sok. No:3 Aksaray/İstanbul adresinde toplanacaktır.

1.toplantı 17 Kasım 2019 Pazar günü saat: 13.00, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 
2. Toplantı 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
Üyelere sosyal medya üzerinden ve cep mesajı ile toplantı duyurulacaktır.

Toplantı programı; 
1-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
2-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması
3-Başkanın açılış konuşması
4-Faaliyet Raporunun okunması
5-Mali Raporun okunması ve gelecek dönem tahmini bütçenin açıklanması
6-Denetleme Kurulu Raporunun okunması
7-Faaliyet Raporu,Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası .
8-Seçimler
      a)Yönetim Kurulu 
        Asil ve yedek üye seçimi
      b)Denetim Kurulu 
         Asil ve yedek üye seçimi
      c)Genel Merkez
         Kurultayı Delege Seçimi
9-Dilek ve temenniler
10-Kapanış

Facebook
Twitter
WhatsApp