KEPEZ ÖZGÜRLÜK ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

KEPEZ ÖZGÜRLÜK ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

Cumhuriyet Kadınları Derneği Kepez Özgürlük şubemiz olağan genel kurulunu yapmak üzere aşağıdaki tarih ve gündemle, Balbey Mahallesi 410.Sokak No. 3/118 Tek Kapılı Han’daki dernek binasında toplanacaktır.

1.toplantı 30 Kasım 2019 Pazartesi  günü saat: 14.00, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 
2.Toplantı 8 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 14.00’de çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Toplantı programı:
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3-Açılış Konuşmaları
4-Genel Kurul Baskanlık Divanının oluşturulması
6-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
7-Yönetim Kurulu Mali Raporunun okunması 
8-Denetleme Kurulu Raporunun okunması
9-Seçimler : 
      a.Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üye seçimi 
      b.Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin seçimi
9-Dilek ve temenniler
10-Kapanış

Facebook
Twitter
WhatsApp