MALTEPE ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

MALTEPE ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

Cumhuriyet Kadınları Derneği Maltepe Şubemiz, 4. olağan genel kurulunu yapmak üzere aşağıdaki tarih ve gündemle, Bağdat cad.Nevzat Bey İş Merkezi, No: 368 Kat 1, D.72 adresindeki dernek binasında toplanacaktır.

1.toplantı 22 Kasım 2019 Cuma günü saat: 12.00, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 
2.Toplantı 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 12.00’de İdealtepe mah. Mızrak sok. No:4 Maltepe/İstanbul adresindeki Maltepe Belediyesi Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
Üyelere sosyal medya üzerinden ve cep mesajı ile toplantı duyurulacaktır.

Toplantı programı; 
1-Açılış ve yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması
3-Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması
4-Şube başkanının açılış konuşması
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, Gelir-gider tablosunun okunması ve görüşülmesi, Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi.
6-Şube Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
7-Gelecek dönem tahmini bütçesinin görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması
8- Seçimler 
       a)Yönetim Kurulu 
         Asil ve yedek üye seçimi
       b)Denetim Kurulu 
         Asil ve yedek üye seçimi
       c)Genel Merkez Kurultayı
         Delege seçimi
9-Dilek ve temenniler
10-Kapanış.

Facebook
Twitter
WhatsApp