TUZLA GENEL KURUL DUYURUSU

TUZLA GENEL KURUL DUYURUSU

Cumhuriyet Kadınları Derneği Tuzla Şubemiz, olağan genel kurulunu yapmak üzere aşağıdaki tarih ve gündemle dernek şube binasında toplanacaktır.

1.toplantı 9 Kasım 2019 saat 13.00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 
2.toplantı 16.Kasım 2019 saat 13.00’de çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
Üyelere sosyal medya üzerinden ve cep mesajı ile toplantı duyurulacaktır.

Toplantı programı; 
1-Açılış
2-Saygı duruşu,İstiklâl Marşı 
3-Divan seçimi 
4-Başkanın konuşması 
5-Faaliyet Raporunun okunması 
6-Mali Raporun okunması 
7-Denetim kurulunun Raporunun okunması 
8-Raporlar üzerine görüşmeler
9-Faaliyet,Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası
10-Seçimler 
      a)Yönetim Kurulu 
         Asil ve yedek 
      b)Denetim Kurulu 
         Asil ve yedek 
      c)Genel Merkez
         Kurultayı Delege Seçimi
11-Dilek ve temenniler
12-Kapanış

Facebook
Twitter
WhatsApp